Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 20/11/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Những điều cần biết về bình đẳng giới 
Hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
79623196

HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI
Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác phụ nữ
Cập nhật: 22/07/2019
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, ở đâu cấp ủy Đảng và người đứng đầu quan tâm thì ở đó công tác cán bộ nữ đạt được đúng yêu cầu đặt ra.

Ngày 15/7, tại Bạc Liêu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự và có báo cáo quan trọng về thực trạng đội ngũ cán bộ nữ gắn với thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW.

Tại Hội nghị, báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày đã nêu rõ: việc triển khai Chỉ thị 21-CT/TW của tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Trong đó, các tỉnh ủy, thành ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân và nhân dân về vai trò, vị thế của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; quan tâm chỉ đạo lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới và công tác phụ nữ vào các chương trình, kế hoạch của địa phương.

Đồng thời, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp xử lý vi phạm chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em, bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em; có giải pháp hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận thông tin, khuyến khích đào tạo nghề cho lao động nữ; khuyến khích hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Đáng chú ý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc văn minh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vận động xã hội hóa tốt nhất đáp ứng nguồn lực đề thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Trong 2018, đã vận động được gần 27 tỷ đồng (cao hơn mức trung bình cả nước 1,1 tỷ đồng).

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, nhất là trong việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và các đề án thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao, phát triển kinh tế bền vững.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo tại Hội nghị


Cùng với đó, các chính sách dành cho phụ nữ được cụ thể hóa qua việc xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, chương trình như: phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ em gái (Vĩnh Long, An Giang); nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ (Vĩnh Long, Kiên Giang); hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài và con lai trở về địa phương (Cần Thơ); hỗ trợ cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng (Bạc Liêu, Bến Tre); hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Trà Vinh, Kiên Giang…

Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ nữ gắn với thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, so với tỷ lệ bình quân của cả nước, tỷ lệ bình quân cán bộ nữ cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở cấp huyện, cấp xã tương đối cao nhưng cấp tỉnh chỉ số thấp hơn. Cụ thể là 9/13 tỉnh, thành phố chưa đạt tỷ lệ 15% và 7/13 tỉnh dưới mức bình quân chung của cả nước, xấp xỉ dưới 10%.

Theo báo cáo, ở cả 3 cấp, nhiều đơn vị không có nữ tham gia Ban Thường vụ, đặc biệt là cấp xã. Trong đó, không có tỉnh, thành trong khu vực đủ 100% xã, phường có nữ Ủy viên Ban Thường vụ và tỷ lệ các xã của từng tỉnh không có nữ Ủy viên Ban Thường vụ rất khác nhau và tương đối cách biệt.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước đều thấp hơn, nhất là ở cấp xã. Trong đó, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có 3/13 tỉnh đạt mức bình quân của cả nước.

Từ thực trạng trên, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt, chia sẻ khó khăn, vướng mắc và bày tỏ nhiều vấn đề quan tâm trong công tác cán bộ nữ; đồng thời đưa ra những giải pháp đẩy mạnh công tác phụ nữ phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư và đạt được những kết quả nhất định trong công tác cán bộ nữ.

Đánh giá cao người đứng đầu các cấp ủy đã quan tâm thực hiện công tác phụ nữ, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Liên hiệp Hội Phụ nữ từ Trung ương đến cơ sở, là cơ quan tham mưu chính, lực lượng nòng cốt thực hiện công tác phụ nữ. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, đạt được những kết quả đó là vai trò của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, ở đâu quan tâm thì ở đó công tác cán bộ nữ đạt được đúng yêu cầu đặt ra.

 Ảnh minh họa

 Quang cảnh Hội nghị


Tuy nhiên, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, các Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm trong công công tác cán bộ nữ, trong đó, nhiều tỉnh, thành chưa đạt chỉ tiêu về số lượng cán bộ nữ cấp ủy, thậm chí còn đơn vị không có nữ trong cấp ủy cấp xã; số cấp ủy ở huyện, xã không có nữ tham gia Ban Thường vụ vẫn còn nhiều, thậm chí có tỉnh chưa có nữ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Để thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ nữ theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các địa phương phải tập trung lãnh đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đạt, vượt chỉ tiêu cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ các cấp. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; các tỉnh ủy, thành ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch, xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ; chú trọng, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ nữ giữ các chức vụ, nhất là cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý với các địa phương cần phải làm rõ hơn vấn đề tại sao tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành cấp xã lại cao hơn cấp huyện, cấp tỉnh. Các  địa phương tìm ra nguyên nhân và tìm hướng khắc phục, đưa ra giải pháp để đảm bảo sự vững chắc về tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành như hiện nay; tỷ lệ cán bộ nữ trẻ tham gia ban chấp hành các cấp. Trong đó, làm sao tăng tỷ lệ nữ tham gia được Ban Thường vụ các cấp…

dangcongsan.vn

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Hoạt động triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
 • Hội LHPN các tỉnh, thành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
 • Ngày hội Áo bà ba – nét đẹp của phụ nữ quê dừa
 • Thừa Thiên Huế: Nhờ có bàn tay phụ nữ
 • Vươn lên làm giàu với mô hình nuôi thỏ New Zealand
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning