Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 16/09/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Giải thưởng Kovalepxkaia 
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 
Kinh nghiệm công tác Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Phong trào thi đua 
Hướng về biển đảo 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
78045504

HOẠT ĐỘNG HỘI
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long với những giải pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể
Cập nhật: 09/10/2018
Một lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Ban quản lý HTX của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

Với tinh thần đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, trọng tâm là kinh tế tập thể, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã tạo được dấu ấn riêng trong công tác đồng hành cùng chị em phụ nữ khởi nghiệp, thành lập các loại hình hợp tác xã/tổ hợp tác (HTX/THT).

Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua về lĩnh vực kinh tế tập thể giai đoạn 2016 - 2020 gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ Vĩnh Long giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ Vĩnh Long chung sức phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; “Phụ nữ Vĩnh Long sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”; “Phụ nữ Vĩnh Long tích cực tham gia giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững thông qua xuất khầu lao động”; ... đồng thời, tiến hành ký kết Kế hoạch liên tịch với Liên minh hợp tác xã tỉnh về phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã giai đoạn 2017 -2021; Chương trình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và khởi nghiệp cho phụ nữ.

Tuy nhiên, Hội vẫn gặp những khó khăn trong vận động, hỗ trợ và đồng hành cùng chị em khởi nghiệp, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể như: cán bộ Hội cơ sở thiếu kỹ năng tuyên truyền, chưa chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương;một số mô hình chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được chuyển biến rõ nét; tâm lý của đa số người lao động còn bị ảnh hưởng của các mô hình HTX trước đây nên còn e dè, chưa tích cực tham gia; một số Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc HTX còn hạn chế về trình độ, năng lực nên việc điều hành còn lúng túng, hiệu quả hoạt động chưa cao...

Từ thực trạng trên, để phát huy vai trò của tổ chức Hội trong hoạt động hỗ trợ, đồng hành, xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới; Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long xác định thời gian tới sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để phát huy tính tích cực của phụ nữ trong xây dựng và phát triển HTX/THT; Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hỗ trợ thành lập HTX cũng như tập huấn kiến thức về hình thức kinh tế tập thể, luật hợp tác xã cho các thành viên tham gia HTX/THT.

Tăng tính hiệu quả, sức lan toả rộng rãi trong vận động tham gia kinh tế tập thể, liên kết trong sản xuất, kinh doanh bền vững, ổn định của sản phẩm cũng như tính cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả và thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Tổ chức phát động thi đua trong toàn hệ thống Hội, hội viên, phụ nữ; đưa nội dung thành lập mới/duy trì phát huy hiệu quả của các HTX/THT vào tiêu chí thi đua của Hội hàng năm để tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tính chủ động, tự nguyện tích cực, sáng tạo với nhiều đột phá mang lại hiệu ứng tích cực.

Trên cơ sở đăng ký thi đua, các cấp Hội, HTX/THT phát huy sáng kiến, linh hoạt trong tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; đa dạng các mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thị hiếu thị trường; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về Luật HTX năm 2012, các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan để đội ngũ cán bộ phụ trách, quản lý HTX/THT nhận thức, hiểu đúng về tầm quan trọng của kinh tế HTX, mô hình HTX kiểu mới, tránh tình trạng hiểu sai hay hiểu không thống nhất; kỹ năng quản lý, điều hành, xử lý tình huống điển hình phát sinh trong thực tiễn để thông qua đó Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc HTX có thể áp dụng vào việc xử lý công việc.

Đa dạng hoá các loại hình HTX/THT để tăng tính hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo tinh thần Đề án 939. Hàng năm, thực hiện công tác khảo sát và phân tích nhu cầu việc làm, lực lượng lao động đang tham gia các ngành nghề, nắm bắt nhu cầu tổ chức và phát triển, mở rộng sản xuất của các cơ sở gia công hàng tiểu thủ công nghiệp; nhu cầu tự nguyện đăng ký tham gia góp vốn thành lập HTX/THT; rà soát nắm chắc số lượng phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ theo tiêu chí đa chiều;... theo đó, xây dựng kế hoạch giúp đỡ theo địa bàn dân cư với các giải pháp thiết thực như: vận động vốn từ các chương trình, dự án giúp hộ nghèo, đa dạng các tổ giúp nhau phát triển kinh tế, tổ hợp tác sản xuất,... để giúp chị em có việc làm ổn định, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Tăng cường công tác phối hợp, liên kết giữa HTX/THT với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo một chuỗi cung ứng bền vững, tạo cơ hội ký kết các hợp đồng cung cấp sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ góp phần hỗ trợ chị em khởi nghiệp thành công.
Hỗ trợ nguồn vốn cho HTX/THT mới thành lập, tạo điều kiện đối với các HTX/THT muốn mở rộng quy mô hoạt động sản xuất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của Hội LHPN đã và đang triển khai tại một số huyện trong tỉnh. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, uy tín, chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu, uy tín của các HTX/THT…

Nhã Trúc

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Cô gái 8x đưa rối nước về phương Nam
 • Bạc Liêu: Gần 3 tỉ đồng cho hội viên vay sản xuất, kinh doanh
 • Kon Tum: Nữ Thượng úy được đồng bào tin yêu
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning