Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 15/12/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Giải thưởng Kovalepxkaia 
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 
Kinh nghiệm công tác Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Phong trào thi đua 
Hướng về biển đảo 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
80350746

HOẠT ĐỘNG HỘI
"Làm cha mẹ"- Một nghề đặc biệt cần được đào tạo, hướng dẫn
Cập nhật: 08/11/2019
Hội thảo tham vấn dự thảo Chương trình quốc gia về giáo dục làm cha mẹ

Chiều 08/11//2019, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo chương trình quốc gia về giáo dục làm cha mẹ giai đoạn 2020-2030, với sự tham gia của các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, chuyên giao liên quan đến lĩnh vực giáo dục làm cha mẹ, công tác trẻ em, lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam.

Đề dẫn dự thảo Chương trình nêu rõ, làm cha mẹ là một “nghề” đặc biệt, một công việc thiêng liêng với nhiều yêu cầu khác nhau, không đơn thuần từ bản năng mà cần được giáo dục, đào tạo, hướng dẫn cả về kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, thực tế hiện nay ở Việt Nam, nhiều gia đình ở Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn như nghèo đói, bệnh tật, bạo lực... đã ảnh hưởng trực tiếp, dẫn tới nhiều cha mẹ thiếu thông tin, kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc, giáo dục trẻ, ảnh hưởng quan trọng tới quá trình phát triển toàn diện của trẻ, thậm chí là nguyên nhân của việc nhiều trẻ em phải đối diện với nguy cơ bị bạo hành, xâm hại, bắt cóc....

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình/mô hình hướng đến giáo dục kỹ năng làm cha mẹ. Trong đó, nhiều mô hình giáo dục làm cha mẹ tốt được nhân rộng như mô hình “giáo dục cha mẹ”, “nhóm cha mẹ”; “Giáo dục tiền hôn nhân”; tổ chức thực hiện đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt... Tuy nhiên các chương trình giáo dục cha mẹ hiện nay còn nhỏ lẻ, chưa mang tính hệ thống, chưa được tích hợp trong các chính sách quốc gia và địa phương, vì vậy tỷ lệ cha mẹ từng được tham gia vào các chương trình hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, nuôi dạy con một cách bài bản còn rất thấp (dưới 20%). Cùng với đó, công tác phối hợp đa ngành vào xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ làm cha mẹ cũng hạn chế, gây khó khăn trong huy động nguồn lực cho chương trình.

 Ảnh minh họa

Đại biểu tham gia hội thảo


Từ thực tế đó, với vai trò của tổ chức Hội trong công tác Gia đình, Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì xây dựng dự thảo Chương trình quốc gia về giáo dục làm cha mẹ giai đoạn 2020-2030 để trình Thủ tướng phê duyệt nhằm hướng tới mục tiêu nhằm hỗ trợ cha mẹ và người chăm sóc trẻ trực tiếp có đủ kiến thức, thái độ, kỹ năng về chăm sóc ý tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em phù hợp với các mục phát triển từ 0-16 tuổi, góp phần phát triển trẻ em toàn diện.

Và đây là lần thứ 3 TW Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình.

Theo đó, dự thảo Chương trình hiện tại xác định tập trung:

Nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ, thực hành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ trực tiếp trong hỗ trợ trẻ phát triển ở lĩnh vực chăm sóc y tế (tập trung về dinh dưỡng, vệ sinh, phòng bệnh và xử trí bệnh thông thường); lĩnh vực giáo dục (tập trung hỗ trợ trẻ về học tập, giáo dục tài chính sớm, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật, tự kỷ...); bảo vệ trẻ (tập trung phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em). Hoạt động can thiệp cần phù hợp với văn hóa, điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo bình đẳng giới, huy động sự tham gia tích cực của ông bố và bà mẹ trong các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ trẻ em theo từng giai đoạn tuổi, chú ý một số đối tượng cha mẹ đặc thù làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cha mẹ khuyết tật hoặc có con bị khuyết tật, cha mẹ đơn thân, cha mẹ vùng đồng bảo dân tộc thiểu số...

Nâng cao năng lực vận hành mạng lưới tình nguyện viên có đủ khả năng tham gia thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin và kết nối dịch vụ hỗ trợ cha mẹ về chăm sóc y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em, quản lý và vận hành các mô hình giáo dục cha mẹ tại cộng đồng.

Thí điểm triển khai các điểm tư vấn, giáo dục làm cha mẹ; hỗ trợ xây dựng các mô hình giáo dục, dịch vụ hỗ trợ về giáo dục làm cha mẹ; phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ; xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá triển khai thực hiện Chương trình giáo dục làm cha mẹ.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách, chương trình, nội dung hỗ trợ cha mẹ và gia đình trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, chú trọng các chính sách dựa trên bằng chứng. Cải thiện thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ cha mẹ thực hành tích cực, bao gồm cả huy động nguồn lực để triển khai có hiệu quả hoạt động chương trình.

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao của Hội thảo


Một số chỉ tiêu cụ thể Chương trình xác định:

Phấn đấu ít nhất 60% cha mẹ, người chăm sóc trẻ trực tiếp được tiếp cận các nguồn thông tin giáo dục làm cha mẹ; 50% cha mẹ, người chăm sóc được tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục, bảo vệ trẻ, định hướng, lựa chọn nghề nghiệp, phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của trẻ; 50% nam nữ trong độ tuổi kết hôn được tập huấn kiến thức về giáo dục tiền hôn nhân/giáo dục làm cha mẹ...

Mỗi xã ít nhất có 1 tình nguyện viên hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại cộng đồng; Mỗi xã phường rà soát, xây dựng ít nhất 1 mô hình/dịch vụ hiệu quả về giáo dục làm cha mẹ (nhóm cha mẹ, CLB mẹ- con nuôi dạy con tốt, điểm tư vấn về giáo dục làm cha mẹ...); Hàng năm, các địa phương tổ chức đánh giá, chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm, củng cố chất lượng, quy mô các mô hình tại cơ sở.

100% các tỉnh, thành đưa hoạt động của Chương trình vào Chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và phân bổ ngân sách cụ thể cho chương trình.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào mục tiêu, các nhiệm vụ, hoạt động, chỉ tiêu được xây dựng trong dự thảo của Chương trình. Trong đó, đề nghị làm rõ, cụ thể trách nhiệm quyền hạn, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam cũng như các bộ, ngành, tổ chức liên quan trong thực hiện chương trình, xác định rõ cơ chế điều phối, cơ chế vận hành Chương trình sao cho chặt chẽ, hiệu quả thực chất; Các mục tiêu của Chương trình cần được nghiên cứu, xây dựng sao cho có thể đo lường, đánh giá chính xác; Xây dựng đội ngũ tình nguyện viên trong đó cần có cả đội ngũ cán bộ Hội; lồng ghép với các chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, đặc biệt là tới tận cộng đồng, trực tiếp đến được với bố mẹ và các con; Xây dựng giải pháp tăng cường vai trò tham gia của trẻ; Xây dựng rõ giải pháp thực hiện Chương trình khi được phê duyệt...

 Ảnh minh họa

 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương kết luận hội thảo


Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu đại diện các nhà quản lý, các chuyên gia tại hội thảo, khẳng định những ý kiến đóng góp là cơ sở quý báu để Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Chương trình quốc gia về giáo dục làm cha mẹ.

VH

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Trên hai triệu cán bộ, hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về An toàn thực phẩm
 • Nữ nông dân ghi điểm với phương châm làm nông nghiệp sạch
 • Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ cơ sở
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM
Thi tìm hiểu 90 năm

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning