Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 14/12/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Đại hội XII 
Đại hội XI 
Tài liệu Đại hội 
Đại hội X 
Đại hội IX 
Đại hội VIII 
Đại hội VII 
Đại hội VI 
ĐH Thi đua yêu nước và các HN biểu dương 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
80339691

ĐẠI HỘI XI
163 đồng chí trúng cử BCH TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.
Cập nhật: 13/03/2012

Ngày 13.3, ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã bầu ra Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 163 chị.

DANH SÁCH UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH TW HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012-2017

STT

Họ và tên

Chức danh

I. KHỐI CHUYÊN TRÁCH CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI: 40

1

Trần Thanh Bình

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X

2

Nguyễn Thanh Cầm

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

3

Phí Thị Lệ Dung

Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo

4

Phạm Thị Hương Giang

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Chánh Văn phòng TW Hội

5

Nguyễn Thị Thu Hà

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ TW

6

Hoàng Thu Hà

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Tổ chức

7

Nguyễn Thị Hải

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Đảng uỷ

8

Nguyễn Thị Thục Hạnh

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam

9

Nghiêm Đức Hiền

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Quốc tế

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

Quyền Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính

11

Nguyễn Thị Mai Hoa

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Tuyên giáo

12

Đào Mai Hoa

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế

13

Nguyễn Thị Thanh Hoà

UV Trung ương Đảng, ĐBQH, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X

14

Nguyễn Việt Hồng

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Trưởng Ban công tác phía Nam

15

Bùi Thị Hồng

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Tổ chức

16

Nguyễn Thị Minh Hương

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế

17

Nguyễn Thị Thanh Hương

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Gia đình - Xã hội

18

Trần Thị Lan

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Tổ chức

19

Nguyễn Thị Hoa Lệ

AHLĐ thời kỳ đổi mới, UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình, Đại diện quản lý phần vốn của TW Hội tại Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình

20

Nguyễn Thị Hoài Linh

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Quốc tế

21

Dương Thị Ngọc Linh

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương

22

Nguyễn Thị Tuyết Mai

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội

23

Ngô Thị Ngọc

Phó ban, Thư ký Đảng đoàn

24

Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X

25

Đinh Thị Tuyết Nhung

Trưởng phòng Hỗ trợ giảm nghèo, Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế

26

Đào Thị Vi Phương

Chuyên viên Ban Gia đình - Xã hội

27

Khúc Thị Hoa Phượng

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ

28

Hồ Thị Quý

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương

29

Đàm Thị Vân Thoa

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Dân tộc - Tôn giáo

30

Phạm Thị Thoa

UV BCH TW Hội LHPN Việt Namkhóa X, Phó Ban Gia đình - Xã hội

31

Nguyễn Thị Kim Thuý

PCT Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa X

32

Mai Thị Thanh Thuỷ

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng

33

Trần Thu Thuỷ

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X,Chánh Văn phòng TW Hội

34

Trương Thị Thu Thuỷ

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Tuyên giáo

35

Lương Thị Thủy

Phó Ban Tổ chức

36

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X

37

Cao Thị Hồng Vân

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Hỗ trợ PN phát triển kinh tế

38

Nguyễn Thị Bích Vân

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

39

Hà Thị Thanh Vân

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Phó Ban Chính sách - Luật pháp

40

Dương Thị Xuân

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp

II. KHỐI TỈNH/THÀNH, CÔNG AN, QUÂN ĐỘI: 65

41

Nguyễn Thị Thúy Anh

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

42

Đặng Thị Kim Chi

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, ĐBQH, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên

43

Trần Ngọc Chi

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

44

Trần Hồng Chiến

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

45

Vi Thị Chung

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

46

Khúc Thị Duyền

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, ĐBQH, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

47

Nguyễn Thị Thanh Hà

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Trưởng Ban PN Quân đội

48

Nguyễn Thị Thu Hà

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái

49

Phan Thị Thanh Hà

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh TT.Huế

50

Nguyễn Thị Hồng Hà

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

51

Lâm Lệ Hà

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, ĐBQH, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

52

Nguyễn Thị Hai

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang

53

Phạm Thị Hân

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

54

Lê Thị Bích Hằng

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang

55

Huỳnh Thị Hằng

Tỉnh UV,Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước

56

Tôn Thị Ngọc Hạnh

ĐBQH, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắc Nông

57

Nguyễn Thị Minh Hạnh

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

58

Siu H'Bia

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum

59

Đoàn Thị Diệu Hiền
(Đoàn Thị Gái)

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

60

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

61

Nguyễn Thị Kim Hoàng

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

62

Phạm Thị Thu Hồng

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định

63

Đinh Thị Hưng

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnhLào Cai

64

Lò Thị Mai Kiêm

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

65

Phạm Thị Lam

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định

66

Đỗ Thanh Lê

Thành UV, Chủ tịch Hội LHPN TP. Hải Phòng

67

Nguyễn Thị Lệ

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

68

Vũ Thị Liên

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Phụ nữ Công An

69

Bố Thị Xuân Linh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

70

Đỗ Thị Kim Lĩnh

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Thành UV, Chủ tịch Hội LHPN Tp. Đà Nẵng

71

Trần Thị Lộc

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

72

Đinh Thị Bạch Mai

UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, ĐBQH, Thành UV, Chủ tịch Hội LHPN Tp. HCM

73

Sần Thị Mý

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu

74

Hoàng Thị Minh Nga

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

75

Vương Thị Kim Ngân

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

76

Trịnh Kim Ngân

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

77

Lưu Thị Bích Ngọc

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

78

Phạm Hồng Nhân

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau

79

Nguyễn Thị Kim Nhung

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

80

Phan Thị Hồng Nhung

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Thành UV, Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ

81

Nguyễn Thị Nhung

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, ĐBQH, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà

82

Lê Thị Nương

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

83

Nguyễn Thị Oanh

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình

84

Vũ Liên Oanh

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

85

Đặng Thị Phương

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh

86

Lò Thị Minh Phượng

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

87

Nguyễn Thị Sáng

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

88

Lê Thị Tám

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, ĐBQH, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

89

Hà Thị Minh Tâm

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam

90

Nguyễn Thị Hà Tân

Tỉnh UV, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

91

Trần Thị Tăng

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

92

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

ĐBQH, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội

93

Vũ Thị Thanh

Tỉnh UV, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

94

Lâm Thị Hương Thành

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

95

Nguyễn Thị Ngọc Thảnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An

96

Nguyễn Thị Kim Thoa

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

97

Trần Thị Ngọc Thu

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

98

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

99

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

100

Võ Thị Thủy

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre

101

Vũ Thị Thủy

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương

102

Phạm Thị Thu Trang

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

103

Huỳnh Thuý Trinh

Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

104

Đặng Thị Kiều Vân

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Tỉnh UV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

105

Trần Thị Yên

UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

III.KHỐI BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, TIÊU BIỂU: 58

106

Trần Thị An

Trưởng Ban Quản lý Khoa học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

107

Nguyễn Thúy Anh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề XH của Quốc hội, PCT Nhóm nữ đại biểu Quốc hội

108

Phạm Thị Trân Châu

Chủ tịch Hội Nữ Trí thức VN, PCT kiêm Tổng Thư ký Hội Hóa sinh VN, UV ĐCT UBTW MTTQ VN

109

Nguyễn Thị Kim Chi
(MAYMOULNA)

CT HĐQT kiêm Chủ nhiệm HTX Thêu may Kim Chi, PCT Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang

110

Giàng Thị Dung

UV BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Lào Cai

111

Phạm Thị Hoài Giang

Tư vấn về công tác đối ngoại và BĐG,Trưởng ban Quốc tế, UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

112

Nguyễn Thị Hà

Bí thư BCH TW Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TW, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

113

Trần Thị Hà

UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TW, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

114

Đỗ Thị Thúy Hằng

CV cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

115

Bùi Thị Hạnh

Phó Tổng GĐ Tổng Công ty TNHH một thành viên Yến Sào Khánh Hòa

116

Hoàng Thị Hạnh

UV Chuyên trách, Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Bắc

117

Lò Thị Hạnh

Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương, UV BCH Công đoàn Viên chức VN

118

Nguyễn Thị Hạnh

Tổng GĐ Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố HCM (Công ty Sài Gòn Coop Mart), UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

119

Nguyễn Thúy Hiền

UV BCH Đảng bộ khối các CQ TW, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

120

Niêkdăm H'Ngăm

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

121

Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài Nguyên và Môi trường

122

Bùi Thị Hòa

UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh Đắk Nông

123

Phạm Thị Hòe

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, UV ĐCT Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X

124

Khuất Thu Hồng

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển XH

125

Nguyễn Thị Hồng

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, UV Ban VSTB của PN ngành Ngân hàng, Ngân hàng NN VN

126

Nguyễn Thị Thu Hồng

PCT Tổng LĐLĐ VN kiêm Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn, CT Công đoàn Viên chức VN, UV ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

127

Nguyễn Thị Thu Huệ

UV BTV Hội Nhà văn VN khóa VIII, GĐ TT Quyền tác giả văn học VN, Phó Ban Thư ký biên tập, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phim, Đài THVN

128

Lê Mai Hương

Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, UV BCH Hội Nữ trí thức VN, UV Thường trực Ban VSTBPN Viện KH&CN VN

129

Tô Thị Thu Hương

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

130

Trần Thị Hương

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban Tổ chức TW, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

131

Trần Mai Khanh
(Lê Khanh)

Diễn viên - Đạo diễn, Nhà hát Tuổi trẻ VN

132

Đào Hồng Lan

Chánh Văn phòng Bộ LĐ - TB & XH, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

133

Trịnh Thị Loan

CT HĐQT, GĐ Công ty Cổ phần Dạ Lan, CT Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

134

Nữ tu Trần Thị Lý

Giám tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

135

Hoàng Thanh Mai

Phó Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình VN

136

Trần Thị Hồng Minh

Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng, CT Công đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

137

Trương Thị Huế Minh

UV BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

138

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Trưởng ban, PCT Thường trực Hội đồng Doanh nhân nữ, UV Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, UV Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Phòng Thương mại và Công nghiệp VN

139

Phạm Thị Hồng My

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng

140

Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Vụ trưởng vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Bộ Ngoại giao

141

Vũ Thị Tố Nga

UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Thương mại Thị trường, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN

142

Đoàn Thị Hữu Nghị

CT HĐQT, Tổng GĐ Tập đoàn Hiệp Hưng, PCT Thường trực Hiệp hội nữ Doanh nhân Hà Nội, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

143

Nguyễn Thị Nghĩa

UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

144

Lê Thị Phượng

UV Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UV BCH TW Đoàn TNCS HCM

145

Nguyễn Thị Phương Quang

AHLĐ thời kỳ đổi mới, CT HĐQT, GĐ Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Long An

146

Hoàng Lê Quyên

Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

147

Trần Thị Hoa Ry

UV BCH Tỉnh ủy, Phó ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

148

Nguyễn Thị Việt Thanh

UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện VN học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

149

Ni sư Thích Đàm Thành
(Thế danh Nguyễn Thị Thành)

UV Ban Văn hóa TW, Thư ký Phân ban đặc trách Ni giới TW Giáo hội Phật giáo VN, UV Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội kiêm Chánh đại diện Phật giáo huyện Từ Liêm, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

150

Đào Thanh Thảo

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải

151

Phan Thị Phương Thảo

CT HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khang Thông, UV BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Tp HCM, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

152

Hồ Thị Kim Thoa

UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

153

Trương Thị Thông

Phó BT Đảng ủy, Phó GĐ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

154

Nguyễn Thị Xuân Thu

UV Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

155

Lương Ngọc Trâm

Thẩm phán, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố HCM

156

Trần Thị Tri
(Trần Mai Chi)

GĐ Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo (VOV2) Đài Tiếng nói VN

157

Nguyễn Thị Tư

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban VSTBPN, UB Dân tộc

158

Bùi Kim Tuyến

Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN

159

Dương Thị Vân

UV Thường vụ BCH Liên hiệp Hội về Người khuyết tật VN, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

160

Lê Thị Khánh Vân

Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ

161

Giáo sư Hương Xuân
(Thái Thị Xuân)

Quyền Thượng thống Hòa viện Nữ phái, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh,
UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

162

Nguyễn Thị Xuyên

UV Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X

163

Bế Thị Yến

UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Trên hai triệu cán bộ, hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về An toàn thực phẩm
 • Nữ nông dân ghi điểm với phương châm làm nông nghiệp sạch
 • Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ cơ sở
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM
Thi tìm hiểu 90 năm

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning