Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 24/06/2018
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
67679044

CHÍNH TRỊ
Bác Hồ với nhân dân Việt Nam
Cập nhật: 26/05/2006

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trang Web Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc trả lời phỏng vấn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình với phóng viên Đài Phát thanh BBC (Vương quốc Anh) ngày 3 tháng 7 năm 2001.

Câu hỏi : Chủ tịch Hồ Chí Minh còn gần gũi và quan trọng như thế nào đối với người dân Việt Nam ngày nay ?

Trả lời : Đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu á, là người anh hùng giải phóng dân tộc, là hiện thân của tinh hoa văn hoá Việt Nam và là danh nhân văn hóa thế giới. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ chí Minh đã mở ra một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. Là tấm gương mẫu mực về đạo đức, Chủ tịch Hồ chí Minh là người bạn thân thiết của các dân tộc đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới, là “Bác Hồ” yêu quý của các thế hệ thanh, thiếu niên và nhi đồng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh cả cuộc đời mình chiến đấu chống áp bức bất công, đem lại cuộc sống tự do, hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại. Điều tất nhiên là nhân dân kính trọng và yêu thương Người. Dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho nhân dân Việt Nam bước vào thế kỷ mới và là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc VN. Tự hào đi trên con đường của Người, được trang bị bởi tư tưởng Hồ Chí Minh và được soi sáng bằng tấm gương vĩ đại của Người, chúng tôi nguyện xứng đáng với Người, ra sức thực hiện thắng lợi hoài bão của Bác Hồ kính yêu là "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Câu hỏi : Đối với phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh được đánh giá như thế nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm gì cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ? Ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với phụ nữ Trả lời : Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng con đường giải phóng phụ nữ tại Việt Nam. Người đã thức tỉnh phụ nữ để họ tham gia giải phóng dân tộc, nhân loại và từ đó giải phóng cho chính họ. Vị trí bình đẳng cũng như những quyền lợi mà người phụ nữ Việt Nam ngày nay có được xuất phát từ lý luận và hành động thực tiễn của Người. Trong những tác phẩm viết năm 1920 khi còn thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông cảm sâu sắc với những nỗi thống khổ, thiệt thòi của người phụ nữ Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai. Người đã xác định rõ thực trạng bất bình đẳng nam nữ không chỉ đơn thuần do ảnh hưởng bởi các quan niệm lỗi thời, tư tưởng lạc hậu, tập quán cổ hủ để lại mà chủ yếu do chế độ kinh tế-xã hội quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ Việt Nam đầu tiên kêu gọi phải “Thực hiện nam nữ bình quyền” và coi sự nghiệp giải phóng phụ nữ là mục tiêu của cách mạng. Người luôn gắn cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc với con đường đi tới bình đẳng, tự do và phát triển của phụ nữ. Người đã chỉ ra rằng cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ “đó là một cuộc cách mạng to và khó... (Hồ Chủ Tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ. NXB Phụ nữ, Hà Nội, 1970, tr 31”). Người nhấn mạnh phụ nữ là nhân tố, động lực của cách mạng và chính bản thân phụ nữ phải vươn lên đấu tranh tự giải phóng mình “Phụ nữ không nên ngồi chờ chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị tự giải phóng cho mình mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh (Sđd, tr 34)” Người luôn tỏ lòng kính trọng phụ nữ, đề cao nhân phẩm, giá trị của họ. Hơn một lần, Người tỏ ra tự hào về những thành tích của phụ nữ và tỏ lòng biết ơn và kính trọng những người phụ nữ đã có chồng con hy sinh cho đất nước, đã hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập của Tổ Quốc. Về vai trò của phụ nữ đối với đất nước và sự nghiệp giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết : “trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng...Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” (Sđd, tr 6) Trước khi qua đời, trong bản thảo Di chúc, Người không quên nhắc nhở : “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” (Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương ĐCS VN Hà Nội 1989 tr42.) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống hiến hết sức to lớn cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Ánh sáng tư tưởng của Người không những chỉ dẫn dắt phụ nữ Việt Nam trên con đường đã qua mà vẫn tiếp tục soi rọi con đường tiến tới tương lai. Phụ nữ Việt Nam vô cùng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu hỏi : Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong con mắt phụ nữ Việt Nam trước Cách mạng ? Ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bà trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đặc biệt là trong giai đoạn những năm 40 ?

Trả lời : Trước Cách mạng, không ai có thể hiểu và thông cảm với số phận người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ thực dân tàn bạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong một tác phẩm, Người viết “Không một chỗ nào, người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược của bọn xâm lược, ngoài phố, trong nhà, giữa chợ hay ở thôn quê, ở đâu họ cũng vấp phải những hành động tàn nhẫn của các quan cai trị, sĩ quan, cảnh binh, nhân viên nhà đoan, nhà ga...dầu có diễn tả thế nào đi nữa cũng nói hết được sự thật. Chưa có bao giờ, ở nước nào, một thời đạo nào người ta lại vi phạm quyền mọi quyền làm người một cách dã man, độc ác đến thế” (Nguyễn Ái Quốc : Lên án chủ nghĩa thực dân. NXB Sự thật Hà Nội 1959 tr 29,17.) Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đã gắn liền cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc với cuộc đấu tranh cho bình đẳng, tự do và phát triển của phụ nữ. Không chỉ là nhà lý luận thiên tài về sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà tổ chức, người động viên phụ nữ Việt Nam tham gia vào sự nghiệp cách mạng cùng toàn thể dân tộc. Đi theo con đường đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ phụ nữ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam đã không quản ngại gian khổ, tích cực tham gia và vận động người thân tham gia vào cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cho dân tộc và cũng là chính vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Sớm được giác ngộ những tư tưởng Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi còn là học sinh, tôi đã tham gia vào phong trào đấu tranh chống chế độ thực dân, vì độc lập tự do cho Tổ Quốc. Từ những ngày bị giam cầm trong nhà tù thực dân đế quốc cho đến khi giữ những trọng trách lãnh đạo Nhà nước, tôi luôn noi theo tấm gương cống hiến hết sức mình cho dân tộc, cho lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã soi sáng và là nguồn cổ vũ, động viên cho tôi cũng như cho biết bao phụ nữ Việt Nam trên con đường tranh đấu, trên con đường giải phóng và tự giải phóng cho mình.

Trung tâm Thông tin st

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác trong chuyên đề
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Quảng Ngãi: Người cán bộ Hội cơ sở tận tâm với phong trào phụ nữ
 • Ấn tượng sản phẩm đan móc len thủ công
 • Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong các nhà trường Quân đội
 • Cô gái Thái giành giải Nhất nghề may quốc gia bằng năng khiếu và đam mê
 • “Giữ lửa” gia đình và công việc - khó khăn của riêng phóng viên nữ?
Hotline
Cuộc thi ATTP
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning