Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 27/06/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
75852311

TIẾNG NÓI CỦA NỮ ĐẠI BIỂU
Đảm bảo bình đẳng giới, chính sách hậu phương quân đội trong Luật Quốc phòng sửa đổi
Cập nhật: 26/05/2018

Tại phiên họp hội trường chiều 22/5 góp ý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) đại biểu Lê Thị Nguyệt, (đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc) đã đề cập đến vấn đảm bảo bình đẳng giới; chính sách đặc thù cho nam, nữ quân nhân công tác tại vùng biên giới, hải đảo; chính sách tuyển dụng nữ trong những ngành phù hợp và quy định chi tiết hơn chính sách hậu phương quân đội.

“Trước hết tôi xin bày tỏ sự đồng tình và nhất trí với báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và dự thảo luật. Dự án luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến của ĐBQH và đoàn ĐNQH, bố cục hợp lý, có tính hệ thống, phản ánh đúng quan điểm sửa đổi luật và đạt được mục đích là tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo tôi xin góp ý một số vấn đề nhằm hoàn thiện dự thảo luật.

Một, về nguyên tắc hoạt động quốc phòng Điều 4. Tôi đánh giá cao Ban soạn thảo cố gắng lồng ghép bình đẳng giới thể hiện ở quy định về quyền và nghĩa vụ công dân về quốc phòng ở Điều 6, khoản 6 Điều 7 về các hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, do đặc thù Luật Quốc phòng là luật khung quy định nguyên tắc làm cơ sở cho các luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quốc phòng như Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, Luật dân quân tự vệ v.v... Do vậy, đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong nguyên tắc hoạt động quốc phòng vì đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa những quy định về bình đẳng giới trong các luật khác thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Thứ hai, về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và ngược lại. Tôi nhất trí với quy định của dự thảo vấn đề này thành 1 nguyên tắc tại khoản 4 Điều 4 và cụ thể hóa tại Điều 16 của dự thảo luật vì thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và ngược lại. Dự thảo đã quy định nguyên tắc, chính sách lớn về sự kết hợp 2 chiều giữa quốc phòng và kinh tế - xã hội thể hiện sự gắn kết giữa 2 lĩnh vực này, có thống nhất quản lý điều hành của nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường nguồn lực nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta. Tuy nhiên, để tạo hành lang pháp lý để các văn bản lý luận của các bộ, ngành, địa phương có cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện, khắc phục thiếu sót, bất cập về quốc phòng với kinh tế - xã hội và ngược lại trong thời gian qua. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung cụ thể hóa các chính sách đó trong dự thảo luật.

Về hỗ trợ tạo điều kiện có chính sách đặc thù riêng cho nam nữ quân nhân công tác tại biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Chính sách hỗ trợ cho quân nhân và gia đình trong việc điều chuyển công tác đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu mở rộng tuyển sinh đào tạo đối tượng tham gia hệ thống giáo dục thuộc lĩnh vực quốc phòng là nữ giới.

Đối với công việc không sử dụng lao động nữ quy định tại Điều 160 Bộ luật Lao động với đặc thù trong hoạt động quốc phòng một số công việc lại phù hợp với nữ và có tính khả thi trong thực tiễn. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể vấn đề này.

Về chính sách hậu phương quân đội dù trong thời chiến hay bình chính sách hậu phương rất quan trọng. Tuy nhiên, việc này quy định trong dự thảo luật còn mờ nhạt. Hậu phương quân đội chủ yếu là phụ nữ, người già, nên dự thảo luật cần những chính sách cụ thể quy định chi tiết hơn nữa về vấn đề này trong các Luật Quốc phòng, từ đó cũng là cơ sở để xây dựng và điều chỉnh chính sách hậu phương quân đội trong các luật đã ban hành cũng như các luật dự kiến sẽ ban hành.

Thứ ba, về vấn đề Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương ở Điều 17. Tôi nhất trí cao với dự thảo luật quy định Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương vì các lý do:

Một, Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành trung ương đã được tổ chức, hoạt động trên 20 năm đã được quy định tại Luật Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, việc quy định Ban Chỉ huy quân sự ở Luật Dân quân tự vệ là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, không phải là tổ chức chỉ huy đơn vị tự vệ. Vì vậy, quy định trong luật này là phù hợp.

Hai, Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do đó không làm tăng biên chế, không làm phát sinh thêm bộ máy hành chính đã thực hiện ổn định và phát huy tốt vai trò, chức năng, hiệu quả trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của từng bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, cân nhắc quy định Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương để tránh chồng chéo với Luật Dân quân tự vệ đã trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, đồng thời quy định cụ thể hơn trách nhiệm chỉ đạo bộ, ngành Trung ương đối với địa phương khi diễn tập khu vực phòng thủ và chế tài, nếu như không thực hiện.

Thứ tư, về vấn đề phòng thủ quân khu ở Điều 9. Việc kết cấu một điều về phòng thủ quân khu như trong dự thảo là quy định mới rất cần thiết để thể chế hóa quan điểm của Đảng về phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là bộ phận hợp thành hệ thống phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Phòng thủ quân khu có vị trí, vai trò chiến lược trong hệ thống phòng thủ chung cho cả nước để bảo vệ từng địa phương, vùng, miền chiến lược của đất nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, phòng thủ quân khu chưa có địa vị pháp lý trong hệ thống pháp luật cũng như về quốc phòng. Vì vậy việc quy định phòng thủ quân khu trong dự thảo là cần thiết.

Về nhiệm vụ phòng thủ quân khu đã quy định những nội dung bảo đảm chặt chẽ giữa các nhiệm vụ quân khu trực tiếp làm về các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đầy đủ các tiềm lực của khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ quân khu. Đồng thời, dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định về việc chỉ đạo, chỉ huy mối quan hệ phối hợp, bảo đảm về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về phòng thủ quân khu là phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ và cũng là nội dung đang còn thiếu cần bổ sung quy định để khi Luật Quốc phòng được ban hành có điều kiện thực hiện thống nhất trong cả nước. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội”

Đảm bảo bình đẳng giới, chính sách hậu phương quân đội trong Luật Quốc phòng sửa đổi

Tại phiên họp hội trường chiều 22/5 góp ý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) đại biểu Lê Thị Nguyệt, (đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc) đã đề cập đến vấn đảm bảo bình đẳng giới; chính sách đặc thù cho nam, nữ quân nhân công tác tại vùng biên giới, hải đảo; chính sách tuyển dụng nữ trong những ngành phù hợp và quy định chi tiết hơn chính sách hậu phương quân đội.

“Trước hết tôi xin bày tỏ sự đồng tình và nhất trí với báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và dự thảo luật. Dự án luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến của ĐBQH và đoàn ĐNQH, bố cục hợp lý, có tính hệ thống, phản ánh đúng quan điểm sửa đổi luật và đạt được mục đích là tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo tôi xin góp ý một số vấn đề nhằm hoàn thiện dự thảo luật.

Một, về nguyên tắc hoạt động quốc phòng Điều 4. Tôi đánh giá cao Ban soạn thảo cố gắng lồng ghép bình đẳng giới thể hiện ở quy định về quyền và nghĩa vụ công dân về quốc phòng ở Điều 6, khoản 6 Điều 7 về các hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, do đặc thù Luật Quốc phòng là luật khung quy định nguyên tắc làm cơ sở cho các luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quốc phòng như Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, Luật dân quân tự vệ v.v... Do vậy, đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong nguyên tắc hoạt động quốc phòng vì đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa những quy định về bình đẳng giới trong các luật khác thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Thứ hai, về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và ngược lại. Tôi nhất trí với quy định của dự thảo vấn đề này thành 1 nguyên tắc tại khoản 4 Điều 4 và cụ thể hóa tại Điều 16 của dự thảo luật vì thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và ngược lại. Dự thảo đã quy định nguyên tắc, chính sách lớn về sự kết hợp 2 chiều giữa quốc phòng và kinh tế - xã hội thể hiện sự gắn kết giữa 2 lĩnh vực này, có thống nhất quản lý điều hành của nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường nguồn lực nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta. Tuy nhiên, để tạo hành lang pháp lý để các văn bản lý luận của các bộ, ngành, địa phương có cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện, khắc phục thiếu sót, bất cập về quốc phòng với kinh tế - xã hội và ngược lại trong thời gian qua. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung cụ thể hóa các chính sách đó trong dự thảo luật.

Về hỗ trợ tạo điều kiện có chính sách đặc thù riêng cho nam nữ quân nhân công tác tại biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Chính sách hỗ trợ cho quân nhân và gia đình trong việc điều chuyển công tác đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu mở rộng tuyển sinh đào tạo đối tượng tham gia hệ thống giáo dục thuộc lĩnh vực quốc phòng là nữ giới.

Đối với công việc không sử dụng lao động nữ quy định tại Điều 160 Bộ luật Lao động với đặc thù trong hoạt động quốc phòng một số công việc lại phù hợp với nữ và có tính khả thi trong thực tiễn. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể vấn đề này.

Về chính sách hậu phương quân đội dù trong thời chiến hay bình chính sách hậu phương rất quan trọng. Tuy nhiên, việc này quy định trong dự thảo luật còn mờ nhạt. Hậu phương quân đội chủ yếu là phụ nữ, người già, nên dự thảo luật cần những chính sách cụ thể quy định chi tiết hơn nữa về vấn đề này trong các Luật Quốc phòng, từ đó cũng là cơ sở để xây dựng và điều chỉnh chính sách hậu phương quân đội trong các luật đã ban hành cũng như các luật dự kiến sẽ ban hành.

Thứ ba, về vấn đề Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương ở Điều 17. Tôi nhất trí cao với dự thảo luật quy định Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương vì các lý do:

Một, Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành trung ương đã được tổ chức, hoạt động trên 20 năm đã được quy định tại Luật Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, việc quy định Ban Chỉ huy quân sự ở Luật Dân quân tự vệ là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, không phải là tổ chức chỉ huy đơn vị tự vệ. Vì vậy, quy định trong luật này là phù hợp.

Hai, Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do đó không làm tăng biên chế, không làm phát sinh thêm bộ máy hành chính đã thực hiện ổn định và phát huy tốt vai trò, chức năng, hiệu quả trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của từng bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, cân nhắc quy định Ban Chỉ huy quân sự, bộ, ngành Trung ương để tránh chồng chéo với Luật Dân quân tự vệ đã trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, đồng thời quy định cụ thể hơn trách nhiệm chỉ đạo bộ, ngành Trung ương đối với địa phương khi diễn tập khu vực phòng thủ và chế tài, nếu như không thực hiện.

Thứ tư, về vấn đề phòng thủ quân khu ở Điều 9. Việc kết cấu một điều về phòng thủ quân khu như trong dự thảo là quy định mới rất cần thiết để thể chế hóa quan điểm của Đảng về phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là bộ phận hợp thành hệ thống phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Phòng thủ quân khu có vị trí, vai trò chiến lược trong hệ thống phòng thủ chung cho cả nước để bảo vệ từng địa phương, vùng, miền chiến lược của đất nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, phòng thủ quân khu chưa có địa vị pháp lý trong hệ thống pháp luật cũng như về quốc phòng. Vì vậy việc quy định phòng thủ quân khu trong dự thảo là cần thiết.

Về nhiệm vụ phòng thủ quân khu đã quy định những nội dung bảo đảm chặt chẽ giữa các nhiệm vụ quân khu trực tiếp làm về các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đầy đủ các tiềm lực của khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ quân khu. Đồng thời, dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định về việc chỉ đạo, chỉ huy mối quan hệ phối hợp, bảo đảm về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về phòng thủ quân khu là phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ và cũng là nội dung đang còn thiếu cần bổ sung quy định để khi Luật Quốc phòng được ban hành có điều kiện thực hiện thống nhất trong cả nước. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội”

quochoi.gov

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • 51 dự án, mô hình “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” được trao giải
 • Muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo thì chính sách phải mở và sáng tạo
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning