Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 11/12/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
80222691

THÔNG BÁO
Danh mục tham khảo thi tuyển công chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam năm 2018
Cập nhật: 13/06/2018

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

THI TUYỂN CÔNG CHỨC CƠ QUAN TW HỘI LHPN VIỆT NAM NĂM 2018

 

I.Môn kiến thức chung

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Chuyên đề 2: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chuyên đề 3: Những vấn đề chung về quản lý hành chính Nhà nước.

Chuyên đề 4: Một số vấn đề về công vụ, công chức.

Chuyên đề 5: Một số vấn đề về cải cách hành chính nhà nước.

Chuyên đề 6: Một số kỹ năng hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước.

Chuyên đề 7: Luật cán bộ công chức, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật công chức.

II.Môn nghiệp vụ chuyên ngành

1. Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

5. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

6. Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP, ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

7. Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

8. Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

9. Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Hướng dẫn số 05/HD-BCH, ngày 29/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

III.Môn ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

IV.Môn tin học: Trình độ tin học văn phòng.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Tham vấn đề xuất lồng ghép giới và xây dựng tiểu dự án cho phụ nữ dân tộc thiểu số
 • 'Kinh doanh xanh'
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning