Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 11/12/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
80222756

TRANG CHỦ
Lấy ý kiến cán bộ, hội viên, phụ nữ về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:
Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
Cập nhật: 08/09/2014

Bộ Y tế đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Website TW Hội LHPN Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến:

CHÍNH PHỦ

Số:/2014/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàytháng 9 năm 2014

 NGHỊ ĐỊNH

Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003, sửa đổi ngày 27/12/2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn khi sinh con đúng chính sách dân số.

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn khi sinh con đúng chính sách dân số. Trừ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 2. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Phụ nữ thuộc hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (bao gồm cả phụ nữ người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số) cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trừ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Được hỗ trợ với các điều kiện sau:

1. Sinh con đúng chính sách dân số: Sinh một đến hai con, trừ những trường hợp sau:

a) Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

c) Đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

d) Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

đ) Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;

e) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ);

g) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp haivợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;

h) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng mộtlần sinh.

i) Phụ nữ nghèo chưa kết hôn cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh 01 hoặc 02 con trở lên trong cùng một lần sinh.

2. Các đối tượng nêu trên, sau khi sinh có cam kết không sinh thêm con bằng văn bản, tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng, hiệu quả tránh thai cao, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ.

Điều 3. Định mứchỗ trợ:

Hỗ trợ một lần bằng tiền mặt với mức 2.000.000/người trong tháng đầu sau sinh cho những đối tượng đủ điều kiện

Chương 2

KINH PHÍ THỰC HIỆN

 

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ

1. Kinh phí hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách hiện hành

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương ngân sách khó khăn (năm đầu thời kỳ ổn định tính trong cân đối ngân sách địa phương, năm sau thời kỳ ổn định, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương).

 

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 4. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện, đảm bảo kinh phí cấp cho đối tượng thụ hưởng.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàythángnăm 2014.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

-Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 * Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về theo đường link:
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Tham vấn đề xuất lồng ghép giới và xây dựng tiểu dự án cho phụ nữ dân tộc thiểu số
 • 'Kinh doanh xanh'
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning