Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 18/06/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
75622414

TRANG CHỦ
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X
Cập nhật: 04/10/2007

Do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày.


Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể chị em!

Sau ba ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.


Đại hội đã thảo luận và thông qua với sự nhất trí cao các văn kiện quan trọng: Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2002-2007 và phương hướng, nhiệm kỳ 2007-2012; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khoá X (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá IX. Đó là những định hướng quan trọng cho hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam không chỉ của một nhiệm kỳ để nhằm đạt được mục tiêu “Đến năm 2020 nước ta là một trong những quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực”.


Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này đã được quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước và Luật Bình đẳng giới, đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu của các cấp uỷ Đảng, Bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; thể hiện được trí tuệ, ý chí nguyện vọng, tình cảm và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.  

Đại hội đã được nghe 12 báo cáo tham luận của một số Bộ, ngành, đoàn thể, cá nhân và tập thể. Các báo cáo tham luận tập trung đúc kết những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội PNTQ lần thứ IX, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội PNTQ lần thứ X.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TW Hội khóa X (gồm 154 uỷ viên) thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó với sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam để gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.


Kính thưa Đại hội!


Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng với Đại hội. Tổng Bí thư đã khẳng định một số vấn đề có tính chất chiến lược: Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng và hoàn thiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, triển khai tốt Luật Bình đẳng giới; chăm lo hơn nữa công tác cán bộ nữ và một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội cần tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2007-2012 để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.


Bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” do Tổng Bí thư thay mặt BCH TW Đảng đã trao tặng Đại hội không chỉ là giao nhiệm vụ mà còn thể hiện sự tin tưởng của Đảng vào Hội LHPN Việt Nam và các tầng lớp Phụ nữ. Trong niềm vui lớn hôm nay, các tầng lớp phụ nữvà các cấp Hội trong cả nước nguyện sẽ vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu và cống hiến xứng đáng với niềm tin tưởng và sự quan tâm Đảng, Nhà nước dành cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

Kính thưa Đại hội,

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, nhiều chị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá IX do điều kiện chuyển công tác hoặc được nghỉ theo chế độ không tiếp tục tái cử. Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, Đại hội xin trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của các chị đối với sự nghiệp phấn đấu vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Kính chúc các chị mạnh khoẻ, xin gửi tới các chị những tình cảm quý trọng, thân thương và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Mong các chị tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm giúp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá X đạt hiệu quả tốt hơn.


Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện suốt cả quá trình chuẩn bị cho đến Đại hội hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các cấp uỷ đảng, UBND, HĐND các địa phương, đơn vị, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí cán bộ lãnh đạo lão thành cách mạng của Hội qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành TW và địa phương, các nữ trí thức và cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước đã dành thời gian, tình cảm, tâm huyết đóng góp trí tuệ xây dựng Văn kiện Đại hội và ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.


Đại hội xúc động được đón những đại biểu phụ nữ Việt Nam xa Tổ quốc về dự Đại hội. Sự hiện diện của các chị tại Đại hội thể hiện tình nghĩa gắn bó giữa những người phụ nữ có chung cội nguồn dân tộc Việt Nam. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng, dù ở đâu, các chị vẫn là những người phụ nữViệt Nam luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữViệt Nam, đoàn kết gắn bó chung sức, chung lòng hướng về xây dựng Tổ quốc Mẹ hiền thân yêu của chúng ta.


Đại hội trân trọng cảm ơn các cá nhân, các tổ chức quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam làm tròn sứ mạng của mình đối với phong trào phụ nữ trong những năm qua.


Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội đã tới dự, đưa tin, tuyên truyền khá đậm nét cả nước và trong Đại hội. Đại hội xin cảm ơn Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ y tế, Bộ tài chính, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị, các tổ chức, khách sạn, nhà nghỉ, Trung tâm Hội nghị quốc gia, các cá nhân và tổ chức đã trực tiếp, gián tiếp ủng hộ tinh thần, vật chất, tạo mọi điều kiện hỗ trợ TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Đại hội.


Cảm ơn toàn thể anh chị em cán bộ, chuyên viên, nhân viên các Ban, đơn vị cơ quan TW Hội,… đã không quản ngại khó khăn, tận tụy ngày đêm phục vụ các công việc của Đại hội, góp phần cho sự thành công của Đại hội hôm nay.


Kính thưa toàn thể Đại hội,


Tại diễn đàn trọng thể này, với tình cảm kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người luôn quan tâm sâu sắc với sự nghiệp giải phóng phụ nữ thay mặt Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, tôi kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trong cả nước bằng những hành động thiết thực hãy thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy xứng đáng truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu trong giai đoạn cách mạng mới, tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tạo vị thế mới cho phong trào phụ nữ, cam kết hành động cùng tham gia chống đói nghèo, đẩy lùi lạc hậu, làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bình đẳng giới.


Đại hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW và địa phương, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, với sự năng động, sáng tạo của các cấp Hội và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp phụ nữ, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X nhất định sẽ đi vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, phát huy được vai trò chủ thể của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.


Kính thưa Đại hội,


Được Đại hội tín nhiệm trao cho đảm đương trọng trách trước phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam,
Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá X và cá nhân tôi xin hứa sẽ phát huy tinh thần làm việc dân chủ, khoa học, đoàn kết, sáng tạo, sâu sát cơ sở, tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội, cùng với cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước phấn đấu cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trường tồn và phát triển.


Ngay sau Đại hội, các uỷ viên BCH TW Hội, các cấp Hội phụ nữ trong cả nước cần triển khai, quán triệt sớm Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ cả nước kết quả của Đại hội, đảm bảo không có hội viên nào mà không được biết đến Điều lệ và các nhiệm vụ của Hội; xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình bám sát thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Đại hội đã Nghị quyết thông qua. Đặc biệt, cần lựa chọn các hoạt động ưu tiên, tập trung đầu tư các nguồn lực cho cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2007 – 2012.


Trong giờ phút trang trọng đầy ý nghĩa này, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, khắc sâu trong trái tim mình những kỷ niệm, tình cảm, dấu ấn tốt đẹp khó phai mờ trong những ngày diễn ra Đại hội. Đến giờ phút này, chúng ta vui mừng báo cáo với Đảng, Nhà nước, nhân dân và các tầng lớp phụ nữ cả nước: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã thành công tốt đẹp.


Xin gửi đến các các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em những tình cảm quý trọng thân thương, sự biết ơn chân thành, lời chúc sức khoẻ dồi dào và hạnh phúc.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Xin trân trọng cảm ơn.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Hội LHPN TP Cần Thơ: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
 • Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia phản biện, xây dựng luật pháp, chính sách
 • Tin hoạt động Hội
 • Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng năm 2019
 • Bàn giải pháp phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ Chi hội trưởng, Tổ trưởng Tổ phụ nữ
 • Từ năm 2020, các cấp Hội không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning