Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 06/12/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Đại hội XII 
Đại hội XI 
Đại hội X 
Đại hội IX 
Đại hội VIII 
Đại hội VII 
Đại hội VI 
ĐH Thi đua yêu nước và các HN biểu dương 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
80072360

HỘI LHPN CÁC THỜI KỲ
Chủ trương của Đảng và sự ra đời của tổ chức Phụ nữ Liên hiệp hội
Cập nhật: 02/10/2017

Trong quá trình truyền bá đường lối cách mạng theo chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng chí Nguyễn Ái Quốc không chỉ đặt vấn đề giải phóng dân tộc mà con nêu cao khẩu hiệu giải phóng phụ nữ. Người chỉ rõ: “Phụ nữ muốn giải phóng, phải cùng dân tộc và giai cấp đứng lên làm cách mạng”.

Từ năm 1925-1929, cả nước có 5 nhóm phụ nữ tổ chức các hoạt động cách mạng. Ở miền Bắc, nhóm 3 chị em bà Cả Khương (gồm Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng và Nguyễn Thị Thủy ở làng Phật Tích, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã xây dựng được tổ học nghề đăng ten gồm 30 chị vừa học nghề, vừa học chữ và tuyên truyền hoạt động cách mạng. Ở Vinh (Nghệ An), nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Xân, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Thuận tham gia tổ Sinh hội đỏ và thành lập tổ Phụ nữ Giải phóng. Trước 4/1930, chị Nguyễn Thị Minh Khai còn là thư ký Ban Phụ nữ tại thành phố Vinh. Ở Triệu Phong (Quảng Trị) nhóm chị Hoàng Thị Ái, Lê Thị Quyết đã tổ chức cửa hàng Hưng Nghiệp Hội Xã để làm tài chính cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nhóm chị Thái Thị Bôi, Lê Trung Lương, Huỳnh Thị Thuyên và Nguyễn Thị Quang Thái ở Huế tham gia Sinh hội đỏ ở trường Nữ học Đồng Khánh.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng cộng sản Việt Nam (từ 6/1-8/2/1930 tại Cửu Long, gần Hương Cảng, Trung Quốc) đã thông qua Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh chỉ rõ một trong các mục tiêu và nội dung đấu tranh của cách mạng Việt Nam là thực hiện nam nữ bình quyền. Hội nghị quyết định thành lập ra các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên cộng sản đoàn, Hội Phụ nữ giải phóng, Hội cứu đỏ và Hội phản đế đồng minh...

Hội nghị TW Đảng lần thứ nhất (14-31/10/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc) đã ban hành Án Nghị quyết về Phụ nữ vận động và đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Án Nghị quyết nêu rõ: Lực lượng cách mạng của phụ nữ là lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thắng lợi được. Bởi vậy, công tác trong quần chúng phụ nữ là nhiệm vụ lớn và rất trọng yếu. Và xác định rõ: Muốn thâu phục cho được hết các phần tử phụ nữ thì Đảng cần tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ “phụ nữ hiệp hội” để mưu quyền lợi cho phụ nữ, làm cho phụ nữ được triệt để giải phóng.Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội xác định rõ mục đích là: liên hiệp quần chúng phụ nữ với các lực lượng nông dân và công nhân để chống lại sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phong kiến để giàng quyền thắng lợi và giải phóng cho phụ nữ.

Hội nghị TW Đảng lần thứ nhất có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, đánh dấu sự hình thành tổ chức Hội Phụ nữ đầu tiên, mở đầu cho trang sử mới của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Là mốc ghi nhận tổ chức Hội phụ nữ và phong trào xuất hiện sớm cùng với các tổ chức cách mạng khác do Đảng lãnh đạo.

 Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội

Tên: Phân hội Đông dương phụ nữ Liên hiệp hội

1. Mục đích: Liên hiệp quần chúng phụ nữ với các lực lượng nông dân và công nhân để chống lại sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phong kiến để giàng quyền thắng lợi và giải phóng cho phụ nữ.

2. Hội viên: có thể gia nhập phân hội mọi phụ nữ và thanh niên tán thành mục đích và điều lệ của Liên hiệp hội.

3. Tổ chức:

a) Mỗi phân hội được thành lập ở mỗi miền. Đại hội hàng năm các đại biểu Đông Dương là tổ chức cao nhất của Liên hiệp hội. Đại hội bầu ra Ban chấp hành ủy viên có quyền cao nhất trong thời gian giữa các kỳ Đại hội các cấp dưới nghiêm chỉnh tuân theo các chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp.

b) Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp hội:

Phụ nữ Liên hiệp hội Đông Dương gồm: một Ban Chấp hành ủy viên Đông Dương, 5 xứ phụ nữ hiệp hội (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào, Cao Miên). 5 ban xứ chấp ủy viên, mỗi tỉnh một phụ nữ hiệp hội và một tỉnh chấp ủy viên

Một phân hội phụ nữ và một Ban Chấp hành ủy viên trong mỗi thành phố hay mỗi phủ, huyện.

c) Các cơ quan Phụ nữ Liên hiệp hội Đông Dương gồm gồm:

Một bộ Bí thư chịu trách nhiệm về thư tín và tài chính.

Một tổ chức chịu trách nhiệm về tổ chức giao thông liên lạc các loại về điều hành các nhiệm vụ của các cấp. Một bộ tuyên truyền chịu trách nhiệm về công việc tuyên truyền.

4. Tài chính: số tiền hội phí và quyên góp được là nguồn tài chính của Liên hiệp hội.

5. Kỷ luật: mọi sự vi phạm Điều lệ của Liên hiệp hội đều bị trừng phạt, từ khiển trách đến khai trừ vĩnh viễn tùy theo lỗi nặng nhẹ khác nhau.

6. Điều phụ: Đại hội đại biểu của Liên hiệp hội có thể thay đổi Điều lệ này.

Biên niên lịch sử và Lịch sử Hội LHPN Việt Nam

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Kon Tum: Tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
 • Những người phụ nữ “chống trời” để giảm nhẹ thiệt hại thiên tai
 • 'Nghề may cho tôi nhiều lắm!'
 • Nâng cao quyền năng Giới, Tính bền vững và Huy động nguồn lực
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning