Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 28/05/2018
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Đại hội XII 
Đại hội XI 
Đại hội X 
Đại hội IX 
Đại hội VIII 
Đại hội VII 
Đại hội VI 
ĐH Thi đua yêu nước và các HN biểu dương 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
67211603

ĐẠI HỘI VIII
Phát biểu của đồng chí Đỗ Mười - Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam
Cập nhật: 16/11/2005

tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII

Thưa Đoàn chủ tịch,

Thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thưa các vị Đại biểu

Thưa các vị khách quý,

Trong không khí vui mừng nhân dịp khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII, tôi xin gửi đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí đại biểu và các vị khách cùng toàn thể phụ nữ nước ta lời chào mừng nồng nhiệt.

Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam luôn luôn giữ vị trí quan trọng trong quá trình hình thành cộng đồng dân tộc, trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài dựng nước và giữ nước cũng như trong cuộc sống đời thường. Truyền thống và phẩm giá của phụ nữ nước ta được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó là lòng yêu nước, tình thân ái, đức hy sinh, trí thông minh, tiêu biểu cho nhân cách Việt Nam. Tám chữ vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" mà Bác Hồ kính yêu và nhân dân trao tặng phụ nữ nước ta chính là sự đúc kết một cách sâu sắc truyền thống vẻ vang và phẩm giá cao đẹp đó.

Hơn mười năm qua, trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, một lần nữa phụ nữ Việt Nam lại tỏ rõ những phẩm chất, năng lực mới trong học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo, đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. ở mỗi gia đình, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc sống xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc , nuôi dạy con cháu thành người hữu ích cho xã hội.

Sự trưởng thành của phong trào phụ nữ, những thành tích to lớn mà các tầng lớp phụ nữ đã đạt được gắn liền với quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và với công tác vận động nhân dân, vận động phụ nữ của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội mà nòng cốt là Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã áp dụng nhiều hình thức, biện pháp phong phú nhằm bồi dưỡng nhận thức cho hàng triệu phụ nữ về những giá trị đạo đức truyền thống, về phẩm chất cần thiết của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, nâng cao trình độ, văn hoá, kiến thức về sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khoẻ, về luật pháp, chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em... Các cấp hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, dân số, kế hoạch hoá gia đình, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, hạn chế trẻ em bỏ học, làm giảm số trẻ em suy dinh dưỡng, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo và từ thiện.

Các cấp Hội phụ nữ làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng trong việc ban hành, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, quyết định của Chính phủ, đóng góp ý kiến vào việc soạn thảo, bổ sung, sửa đổi luật pháp, chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; vận động nhân dân và chị em phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, luật pháp; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các luật, các chủ trương, chính sách hiện hành; không ngừng đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của Hội, củng cố, kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ bằng nhiều hình thức.

Với những thành tích ấy, phong trào phụ nữ và Hội phụ nữ đã giành được sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể cũng như của nhân dân; đã thu hút được sự chú ý, quan tâm giúp đỡ của nhiều cá nhân, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, của bạn bè gần xa trên thế giới.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn của toàn thể phụ nữ nước ta, của phong trào phụ nữ; hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực của phụ nữ Việt Nam, sự lãnh đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của các cấp chính quyền, đoàn thể; cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của bạn bè quốc tế về vật chất và tinh thần cho phụ nữvà trẻ em Việt Nam.

Thưa các vị đại biểu,

Tôi hoàn toàn nhất trí với phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ, nội dung, phương thức hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 1997 - 2002 như báo cáo của Ban chấp hành TW Hội đã trình bày. Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, không những chỉ vì bản thân người phụ nữ và sự phát triển của phong trào phụ nữ mà còn vì hạnh phúc, tương lai của cả giống nòi, dân tộc, vì sự phát triển lành mạnh của mỗi quốc gia và của toàn nhân loại. Với tinh thần ấy, tôi xin nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây.

Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất, năng lực của phụ nữ là nhiệm vụ rất quan trọng. Đảm bảo cho nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng được học hành, nâng cao kiến thức là một cuộc cách mạng.

Một bộ phận nhân dân ta hiện nay còn mù chữ, trong đó phần đông là phụ nữ.

Trình độ dân trí còn thấp, đặc biệt là phụ nữ; tỷ lệ trẻ em bỏ học còn cao, nhất là các cháu gái. Vì vậy, cùng với việc cần làm đầu tiên là xoá mù chữ, làm cho ai nấy đều biết đọc, biết viết, phải từng bước nâng cao dân trí, cung cấp những kiến thức cơ bản cho nhân dân lao động và cho phụ nữ, giúp mọi người, mọi gia đình có hiểu biết cần thiết để làm ăn sinh sống tốt hơn. Có nâng cao dân trí thì mới đưa được khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý, mới nâng cao được đời sống vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân.

Để đạt được sự bình đẳng và phát triển, phụ nữ phải tự khẳng định vị trí, vai trò của mình bằng cách nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, trở ngại, ra sức học tập, trau dồi kiến thức. Phấn đấu nâng cao năng lực "giỏi việc nước đảm việc nhà", vừa góp phần tích cực xây dựng đất nước, vừa lo toan cho cuộc sống gia đình ngày một êm ấm, hạnh phúc và văn minh hơn. Cán bộ Hội phải gương mẫu học tập và tổ chức hướng dẫn mọi người học tập.

Hai là, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, sao cho ai cũng có việc làm, có cơm ăn, áo mặc, được học hành, từng bước nâng cao mức sống cho gia đình và cho bản thân phụ nữ là một mục tiêu lớn trong công tác Hội, cả trước mắt lẫn lâu dài.

Nước ta hiện còn nghèo; số người nghèo đói còn nhiều, trong đó phụ nữ thường là người trực tiếp gánh chịu nhiều nhất hậu quả của tình trạng ấy. để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo vào năm 2000, sau đó nâng dần lên mức đủ ăn và ngày càng khá giả, nhân dân và phụ nữ nước ta phải phấn đấu rất kiên cường, bền bỉ.

Giải quyết tốt việc làm cho mọi thành viên trong xã hội là bảo đảm cuộc sống cho mọi người, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực nảy sinh từ thất nghiệp và túng thiếu. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ không tách rời việc giải quyết các vấn đề đó đối với toàn xã hội; đồng thời cũng cần thấy rằng phụ nữ thường gặp khó khăn hơn nam giới về cơ hội tìm việc làm. Vì vậy, cần có chủ trương, chính sách, tạo môi trường thuận lợi giúp chị em có việc làm, tự tạo việc làm cho mình và cho người khác, thật sự thực hiện quyền bình đẳng nam nữ trong gia đình và trong xã hội.

Cần mở rộng việc khai thác quản lý các nguồn vốn, đặc biệt coi trọng nguồn vốn tự tạo trong nội bộ phong trào phụ nữ, nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ chị em nghèo khó như Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần này đặt ra. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích phụ nữ và gia đình họ thực hành tiết kiệm, hết sức hạn chế những chi tiêu xa hoa, lãng phí trong các dịp lễ hội, cưới xin, ma chay, mua sắm... để dồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hội cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các lực lượng xã hội để bám sát nhân dân, đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng căn cứ địa cách mạng, nơi có nhiều hộ đói nghèo để giúp đỡ bà con một cách kịp thời, thiết thực. Phải có kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể, nơi nào làm trước, nơi nào làm sau và ấn định thời gian để tính toán và hành động cho có hiệu quả.

Để thiết thực góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các hoạt động của Hội cần hướng vào việc động viên các tầng lớp phụ nữ hăng hái tham gia, đặc biệt đối với quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn địa bàn sinh sống của phần đông phụ nữ nước ta. Động viên nữ công nhân, viên chức ra sức học tập, bắt kịp những tiến bộ về khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ để đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chú trọng bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nữ trí thức, nữ chuyên gia đem hết tài năng cống hiến cho Tổ quốc. Giúp đỡ chị em chủ doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình phát huy tiềm năng mọi mặt để phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và chính sách Nhà nước, khuyến khích kinh doanh và dùng hàng sản xuất trong nước.

Ba là, nhiệm vụ quan trọng của Hội liên hiệp phụ nữ trước hết là phải làm cho chị em hiểu rõ vai tròlàm chủ của mình trong mỗi gia đình, địa phương, cơ sở và trên cả nước. Phụ nữ có khả năng làm chủ và thực sự thể hiện vai trò làm chủ thì mới thực hiện tốt chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước, mới tích cực ủng hộ cái tốt, cái hay, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, chống các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và những thói hư tật xấu. Làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục phụ nữ chăm lo giữ gìn bản sắc dân tộc, chống lai căng, mất gốc, mê tín, dị đoan, phô trương, lãng phí; bảo vệ thuần phong mỹtục, kế thừa và phát huy đức tính của phụ nữ Việt Nam: nhân ái, dịu hiền, đoàn kết, quý trọng tình làng nghĩa xóm, chia ngọt sẻ bùi, hỗ trợ nhau làm ăn sinh sống, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn; nêu gương sáng cho con cháu, cho gia đình và cả xã hội.

Hội phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; cán bộ phụ nữ phải đi sâu, đi sát nhân dân và chị em phụ nữ, quan tâm đến cuộc sống và sự tiến bộ của hội viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em để đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách, kế hoạch, nhằm thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, đem lại việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá tinh thần phụ nữ. Thông qua hoạt động thực tiễn, các cấp Hội cần phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn và giới thiệu những chị em có đức, có tài tham gia các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở; tăng thêm đảng viên nữ, cán bộ nữ cả về số lượng và chất lượng, thật sự thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong xã hội.

Các cấp bộ Đảng, Chính quyền, đoàn thể, từ Trung ương đến cơ sở phải có nhận thức đúng đắn về vai trò trò to lớn của phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng; phối hợp chặt chẽ với Hội liên liệp phụ nữtrong công tác vận động phụ nữ, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, đánh đập, xâm phạm đến thân thể và nhân phẩm của phụ nữ, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ, hiếp dâm trẻ em, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Vấn đề phụ nữ cần được chú trọng thích đáng khi hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; tạo điều kiện cho phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động góp phần vào sự phát triển của đất nước; đồng thời chị em phải được hưởng thụ những thành quả của sự phát triển ấy tương xứng với cống hiến của mình. Phải coi sự phát triển của phụ nữ và phong tràophụ nữ đồng nghĩa với sự phát triển của quốc gia thì mới có thể làm tốt công tác phụ vận, huy động được nguồn nhân lực phong phú của chị em đóng góp vào tiến bộ xã hội và sự phồn vinh của đất nước.

Vừa qua, nhiều cấp uỷ Đảng, Chính quyền chưa xây dựng được quy hoạch cán bộ nữ; việc đào tạo cán bộ nữ trẻ còn bị động, chắp vá, đạt tỉ lệ thấp; việc phát triển đảng viên nữ, tạo nguồn cán bộ nữ chưa được chú trọng đúng mức. Tỉ lệ nữ trong Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ qua còn thấp, đặc biệt ở cấp cơ sở còn quá thấp. Đó là những vấn đề cần được chú ý khắc phục nhanh chóng trong kỳ bầu cử sắp tới.

Những năm qua, công cuộc đổi mới đất nước cùng sự phát triển của phong trào phụ nữ đã được nhân dân và phụ nữ các nước, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức thuộc liên hợp quốc ủng hộ và giúp đỡ có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường đoàn kết, phối hợp với phụ nữ các nước tích cực thực hiện Cương lĩnh hành động của Hội nghị Thế giới lần thứ 4 về phụ nữ vì mục tiêu "Bình đẳng, phát triển và hoà bình".

Thưa các vị đại biểu,

Đại hội đại biểu phụ nữtoàn quốc lần này mở đầu nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện những công việc lớn lao mà đất nước trao cho phụ nữ trong thời kỳ mới.

Thế kỷ hai mươi đã ghi nhận biết bao sự tích vinh quang, hào hùng của dân tộc và phụ nữ nước ta. Dưới lá cờ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân lao động, giải phóng phụ nữ, để phụ nữ nước ta dũng cảm và mưu trí cùng với toàn dân đấu tranh giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, dân tộc ta đang cùng cả loài người chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, đang xuất hiện những vận hội và thời cơ mà chúng ta cần tận dụng, đi liền với những thách thức mà chúng ta phải dũng cảm đương đầu, những khó khăn phải ra sức khắc phục để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đảng ta tin tưởng sâu sắc rằng với niềm tự hào về truyền thống anh hùng của ông cha, với lòng tự tin về chính bản thân mình, phụ nữ nước ta sẽ tăng cường đoàn kết, cùng toàn dân hăng hái phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp trọng đại đó.

Với niềm tin ấy, tôi xin chúc Đại hội đại biểu phụ nữtoàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp./.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Mỗi hội viên phụ nữ là một giám sát viên tích cực về an toàn thực phẩm
 • Thông báo gia hạn chào hàng cạnh tranh cung cấp máy tính và trang thiết bị CNTT
 • Tinh giản biên chế: Lao động nữ mong mỏi gì?
 • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk
 • Các tỉnh, thành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
hotline
Dong hanh cung PN bien cuong
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning