Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 23/04/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tỉnh/thành, đơn vị Hội 
Giai đoạn 1930 - 1945 
Giai đoạn từ 1946 - 1954 
Giai đoạn 1955 - 1975 
Giai đoạn 1976 - 1986 
Giai đoạn 1987 đến nay 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
74239201

GIAI ĐOẠN 1955 - 1975
Danh sách Ban chấp hành khoá IV TW Hội LHPN Việt Nam
Cập nhật: 16/11/2005

(Họp từ ngày 4 - 7/3/1974 tại Thủ đô Hà Nội)
-----------*------------

Stt

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

Chủ tịch:

 

 

1 

Hà Thị Quế

Uỷ viên Trung ương Đảng

 

Phó chủ tịch:

 

 

2 

Nguyễn Thị Định

Phó chủ tịch thứ nhất, Thiếu tướng, Phó tư lệnh LLVTND GPMNVN

 

3 

Lê Thị Xuyến

UV Ban thường vụ Quốc Hội

 

4 

Nguyễn Thị Được

 

 

5 

Hà Giang

 

 

6 

Nguyễn Thị Thanh

Thành uỷ viên TP. HCM

 

7 

Nguyễn Thị Minh Nhã

 

 

8 

Nguyễn Thị Bình

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ CMLTC miền Nam VN

 

9 

Vũ Thị Chín

Bác sĩ nhi khoa, UV Uỷ ban BVBM&TE TW

 

10 

Phan Thanh Vân (Ngô Bá Thành)

Luậtsư

 

Uỷ viên Ban thường vụ:

 

11 

Trương Thị Mỹ

PCT Tổng Công đoàn VN

 

12 

Trần Thuý Liễu

 

 

13 

Trương Thị Thu

 

 

14 

Nguyễn Ngọc Việt

 

 

15 

Phan Thị An

 

 

16 

Huỳnh Thị Thinh (Hai Trưởng)

Hiệu Trưởng Trường Lê Thị Riêng

 

17 

Lê Thị Minh Cầm

Nguyên Hội trưởng PN khu Việt Bắc

 

18 

Nguyễn Thị Chơn

 

 

19 

Nguyễn Khoa Diệu Hồng

Hội trưởng PNTP Hà Nội

 

20 

Y Một (Nho)

Hội trưởng PN Gia Lai, Kontum

 

21 

Trần Hồng Dung

 

 

22 

Lưu Thị Hồng Thoại

 

 

23 

Nguyễn Thị Như

Tổng biên tập Báo PNVN

 

24 

Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi)

Phụ trách nữ công nhân

 

25 

Vũ Thị Hồng

 

 

26 

Phan Thị Thương

Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM

 

27 

Nguyễn Thị Hằng

UV Ban BT TW Đoàn TNHCM

 

28 

Lê Thu

 

 

29 

Hoàng Thị Luỹ

Bác sĩ chuyên khoa mắt

 

30 

Lê Thị Hải Đường

Phó ban thanh tra Sở GD Hà Nội

 

uỷ viên Ban chấp hành:

 

 

31 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Hội trưởng PN tỉnh Đồng Nai

 

32 

Tiến sĩ Trần Thị Ân

Chủ nhiệm bộ môn sinh hoá Trường Đại học Y khoa Hà Nội

 

33 

Nguyễn Thị Tấn

PGĐ Sở Thương nghiệp TP. HCM

 

34 

Nguyễn Thị Bình

Hội trưởng PN tỉnh Nam Ninh

 

35 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Hội trưởng PN tỉnh Phú Khánh

 

36 

Luật sư Bùi Thị Cẩm

 

 

37 

Võ Thị Cương

 

 

38 

Thào Vằn chấn(dt Mèo)

Phó HT PN tỉnh Hoàng Liên sơn

 

39 

Dương Quỳnh Hoa (BS Thuỳ Dương)

Bộ trưởng bộ Y tế Chính phủ CMLTCHMiền Nam Việt Nam

 

40 

Đàm Kim Chi

KS chăn nuôi, Nông trưởng Tam Đảo

 

41 

Lê Thị Tranh

Chiến sĩ đấu tranh chính trị,UV BCH PN tỉnh Bến Tre

 

42 

Hồ Thị Chí (Vợ đ/c Hà Huy Giáp)

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ

 

43 

Trương Thị Huệ

Phó chánh án Toà án TP.HCM

 

44 

Vũ Thị Cúc

Chủ nhiệm HTX nông nghiệp

 

45 

Phan Thị Tốt

Trưởng ban kiểm tra Thành uỷ TP. HCM

 

46 

Đàm Thị Cương (dân tộc Tày)

Phó hội trưởng PN tỉnh Cao Lạng

 

47 

Nguyễn Thị Lê

Trưởng ban kiểm tra Tỉnh uỷ tỉnh Hậu Giang

 

48 

Trương Thị Dinh

Bí thư Thị uỷ Đồng Hới, tỉnh Bình Trị Thiên

 

49 

Tạ Thị Kiều

Anh hùng Quân đội giải phóng miền Nam VN

 

50 

Trương Thị Dũng

Giám đốc trường Phụ nữ

 

51 

Thừa Hoàng

Đại biểu phụ nữ khu 5 - Khánh Hoà

 

52 

Bùi Thị Đào

Hội trưởng PN huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ tĩnh

 

53 

Đỗ Duy Liên

Giám đốc Sở TBXH TP. HCM

 

54 

Phạm Thị Định

PCT UB Hành chính Thái Bình

 

55 

Nguyễn Thị Tuyên

Hội trưởng PN tỉnh Lâm Đồng

 

56 

Phạm Thị Đông

Hội trưởng PN tỉnh Nghệ Tĩnh

 

57 

Giáo sư Bùi Thị Mè

Thứ trưởng Bộ TBXH Chính phủ CMLTCH miền Nam Việt Nam

 

58 

Lường Thị Đức (dân tộc Thái)

Hội trưởng PN tỉnh Sơn La

 

59 

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nghệ sĩ, Uỷ viên BCH Hội Văn nghệ GPMN

 

60 

Hà Thị Ngân Giang

Vụ phó Vụ Dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

 

61 

Mã Thị Chu

Dược sĩ

 

62 

Nguyễn Thị Trà Giang

Diễn viên điện ảnh, UVTV Hội điện ảnh Việt Nam

 

63 

GS.Trần Thị Mỹ

Uỷ viên BCHPN TP. HCM

 

64 

Ngô Mỹ Hảo

Vụ trưởng Vụ LĐ tiền lương, Uỷ ban Nông nghiệp TW

 

65 

Bùi Thị Nga

Hội trưởng PN TP.HCM

 

66 

Nguyễn Thị Hảo(dt Tày)

Hội phó PN tỉnh Hà Tuyên

 

67 

Nguyễn Thị Sang

Nữ phối sư đạo Cao Đài, phát minh chơn đạo

 

68 

Vi Thị Hoá (dân tộc Thái)

Hội trưởng PN tỉnh Hoàng Liên Sơn

 

69 

Nguyễn Thị Dung

UV Ban tổ chức Thành uỷ TP.HCM

 

70 

PTS. Tạ Thị ánh Hoa

Bác sĩ chuyên khoa nhi

 

71 

Trần Thị Tư(Bùi Sang)

UV Chấp hành Phụ nữ Giải phóng

 

72 

Vũ Thị Hoa

Đại biểu công giáo,Đội trưởng sản xuất HTX nông nghiệp Kim Sơn, Hà Nam Ninh

 

73 

Ni sư Huỳnh Liên

Ni sư trưởng Phật giáo

 

74 

Ngô Thị Huệ

Uỷ viên Ban tổ chức TW

 

75 

K' Hyêng (Dân tộc Mơ Nông)

Tây nguyên

 

76 

Trần Thị Hoan

Chủ nhiệm HTX nông nghiệp

 

77 

Phạm Thị Quế (Đức Anh)

Nhân sĩ yêu nước, UV BCH TP HCM

 

78 

Phạm Thị Hường

Trưởng ban nữ công Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh

 

79 

Thạch Thị Sang(Dân tộc Khơ Me)

Uỷ viên BCH PN tỉnh Trà Vinh

 

80 

Nguyễn Ngọc Khanh

Thẩm phán TANDTC

 

81 

Nguyễn Thanh Cường (Phú Hữu)

Nhân sĩ yêu nước

 

82 

Trương Thị Khuê

Anh hùng dân quân,Vĩnh linh - TỉnhBình Trị Thiên

 

83 

Nguyễn Thị Minh Lễ

Phó ban nữ công CĐ GTVT

 

84 

Lê Thị ái Liên

Đoàn trưởng Đoàn cải lương Bắc

 

85 

Trần Thị Lý

Anh hùng Quân đội nhân dân VN

 

86 

Võ Thị Hoàng Mai

UV thư ký UBHC TP. Hải Phòng

 

87 

Trần Thị Thục Nga

Hiệu phó Trường ĐHSP I Hà Nội

 

88 

Lê Thị Diệu Muội

Thứ trưởng Bộ Nội thương

 

89 

Lưu Thị Phương Mai

Thứ trưởng Bộ LTTP

 

90 

Lê Thị Nhã (Ngân sơn)

Vụ trưởng Vụ tổ chức quản lý Bộ Công nghiệp nhẹ

 

91 

Nguyễn Thị Nhãn

Kỹ sư nông nghiệp

 

92 

Lê Thị Nháng

CN HTX thủ công nghiệp dệt Thành Công, Hà Nội

 

93 

Đặng Hồng Nhung

Hội trưởng PN tỉnh Vĩnh Phú

 

94 

Phạm Thị Hoàng Oanh

Phó ban khoa giáo Thành uỷ TP Hà Nội

 

95 

Lê chân Phương

Thứ trưởng Bộ Lao động

 

96 

Sư thầy Đàm Phương

UV Ban trị sự Hội Phật giáo TW

 

97 

Triệu Thị Quý, (dân tộc Nùng)

Hội trưởng PN huyện, tỉnh Cao Lạng

 

98 

TS. Hoàng Xuân Sính

Tiến sĩ toán học

 

99 

Nguyễn Thị Song

Anh hùng nông nghiệp

 

100 

Đặng Thị Tam

Hội trưởng PN huyện Văn Bàn, tỉnh Hoàng Liên Sơn

 

101 

Nguyễn Thị Thạc

Anh hùng lao động, phó quản đốc Nhà máy dệt Nam Định

 

102 

Hoàng Thị Thảo

Vụ trưởng Vụ An toàn XH, Bộ TBXH

 

103 

Trần Thị Thanh Thọ

Hội trưởng PNTP Hải Phòng

 

104 

Võ Thị Thể

Phó ban Quốc tế TW Hội

 

105 

Dương Thị Thoa

Viện triết học, Uỷ ban KHXH

 

106 

Trần Thị Thí

Hội trưởng PN tỉnh Hải Hưng

 

107 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

PGĐ Nhà máy dệt Việt Trì

 

108 

Trần Thị Tính

Vụ phó Vụ mẫu giáo, Bộ GD

 

109 

Lê Thu Trà

PCT UB Thiếu niên Nhi đồng TW

 

110 

Lê Thị Vinh

Phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp

 

111 

Lý Thị Kim Xuân (dân tộc Dao)

CN Xí nghiệp bán lẻ công nghệ phẩm Đà Bác tỉnh Hà Sơn Bình

 

112 

Lý Dìn Xuấn, (Dân tộc Hoa)

Hội trưởng PN huyện, tỉnh Hà Tuyên

 

113 

Nguyễn Thị Xiêm

Bác sĩ nội tiết khoa sản, PGĐ Viện BVBM và Trẻ sơ sinh

 

114 

Vũ Thị Yến

Nguyên PGĐ Xí nghiệp Cầu Đuống

 

115 

Vũ Thị Bình

Hội trưởng phụ nữ tỉnh Bạc Liêu

 

116 

Hà Minh Mỹ

Hội trưởng phụ nữ tỉnh Đồng Nai

 

 

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Mô hình hoạt động Hội
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự
 • Hội LHPN tỉnh Ninh Bình: 200 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ vùng biên tỉnh Thanh Hóa
 • 850 ngàn USD giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm rủi ro thiên tai
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning