Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 27/05/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tỉnh/thành, đơn vị Hội 
Giai đoạn 1930 - 1945 
Giai đoạn từ 1946 - 1954 
Giai đoạn 1955 - 1975 
Giai đoạn 1976 - 1986 
Giai đoạn 1987 đến nay 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
75010830

GIAI ĐOẠN TỪ 1946 - 1954
Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ Nhất
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Cập nhật: 20/12/2004

về Bảo vệ quyền lợi phụ nữ và nhi đồng

Đại hội Hội LHPN Việt Nam toàn quốc lần thứ I sau khi nhận định tình hình Phụ nữ và Nhi đồng từ trước tới nay, nhận thấy:

 

1. Dưới chế độ Dân chủ cộng hoà, đời sống của Phụ nữ và Nhi đồng đã được cải tạo, địa vị trong gia đình và ngoài xã hội đã được nâng cao. Phụ nữ và nhi đồng đã tiến bộ nhiều về mặt chính trị và văn hoá.

 

- thực dân Pháp muốn trở lại xâm chiếm nước Việt Namđã thẳng tay bắn giết, cướp bóc, đốt phá, hãm hiếp làm cho phụ nữ và nhi đồng Việt Nam phải chịu đựng nhiều cực khổ đau thương.

 

- Quan niệm bảo vệ phụ nữ và nhi đồng chưa được đúng đắn rõ ràng, di tích phong kiến còn sâu dày trong nhân dân và phụ nữ, hoàn cảnh kháng chiến khó khăn, nên việc cải thiện đời sống cho phụ nữ và nhi đồng gặp nhiều trở lực.

 

Muốn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ và nhi đồng bản thân người phụ nữ phải quan niệm rằng: "Đời sống của phụ nữ và nhi đồng chỉ có thể được bảo đảm hoàn toàn khi nào phụ nữ đã cùng toàn dân đánh đổ đế quốc xâm lược, tiêu diệt chế độ phong kiến, kiến thiết chế độ dân chủ nhân dân. Ngược lại muốn cho phụ nữ đem hết khả năng góp vào cuộc kháng chiến, kiến quốc, thì phải tích cực thực hiện việc cải thiện đời sống cho phụ nữ và nhi đồng.

 

2. Căn cứ vào hoàn cảnh nước nhà, và quan niệm trên, dựa theo nghị quyết của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế và Quyết nghị của Hội nghị Phụ nữ Á châu, Đại hội đề ra những nhiệm vụ sau đây:

 

I. Cải thiện đời sống vật chất và nâng cao trình độ hiểu biết cho phụ nữ:

 

1. Nâng cao đời sống kinh tế của phụ nữ:

 

a. Đối với chị em nông dân:

 

- Làm cho chị em hiểu rõ chính sách ruộng đất của Chính phủ

 

- Thực tế phối hợp hoạt động với đoàn thể Nông dân và cơ quan hành chính để thực hiện triệt để việc chia công điểm, công thợ, giảm tô, giảm tức và tạm cấp ruộng đất (của Pháp, Việt gian) cho phụ nữ.

 

- Vận động chị em khai khẩn đất hoang; chăm nuôi ruộng đất, bảo vệ súc vật.

 

- Vận động chị em tham gia các hợp tác xã; tổ chức làm tập đoàn, hợp công, đổi công.

 

- Vận động chị em đi học; các lớp giồng giọt; chăn nuôi do Bộ canh nông mở.

 

b. Đối với chị em lao động:

 

- Thực hiện khẩu hiệu: việc làm ngang nhau; tiền lương ngang nhau; năng lực ngang nhau; trách nhiệm ngang nhau.

 

- Phổ biến và thi hành luật Lao công cho chị em trong các xưởng tư nhân.

 

- Vận động và giúp phương tiện cho chị em đi học các lớp dậy nghề.

 

- Vận động chị em tích cực trồng trọt và chăn nuôi thêm để nâng cao đời sống.

 

- Chân chính và phát triển tổ chức tương tế; cứu tế; tiết kiệm may quần áo trong các xí nghiệp, cơ quan.

 

- Thành lập những quán cơm lao động ở những nơi công nhân tập trung và trên những đường giao thông.

 

c. Đối với các chị em tư sản, địa chủ:

 

- Vận động chị em bỏ vốn kinh doanh; mở mang tiểu công nghệ.

 

2. Nâng cao trình độ và địa vị chính trị của phụ nữ:

 

- Gây cho chị em và nhân dân có quan niệm rõ ràng về phụ nữ tham chính.

 

- Giải thích cho chị em hiểu rõ quyền công nhân của mình, quyền hạn và nhiệm vụ của hội viên Hội đồng nhân dân, một uỷ viên hành chính, một người làm việc trong một cơ quan chuyên môn.

 

- Vận động chị em tham gia Hội đồng nhân dân, các uỷ ban hành chính kháng chiến, các ngành chuyên môn và giúp đỡ chị em làm tròn nhiệm vụ.

 

- Vận động chị em đi học các lớp huấn luyện hành chính và chuyên môn do Chính phủ mở.

 

3. Nâng cao địa vị pháp lý của phụ nữ:

 

- Thực hiện nam nữ bình quyền trước pháp luật nhất là về vấn đề tài sản, hôn nhân, con cái.

 

 

- Cử đại biểu phụ nữ tham gia vào Hội đồngpháp luật và trong những vụ xét xử ở toà án để bênh vực quyền lợi cho phụ nữ.

 

- Vận động chị em đi học những lớp huấn luyện thẩm phán lục sụ và bào chữa viên.

 

4. Nâng cao trình độ hiểu biết cho phụ nữ:

 

- Nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, kỹ thuật và chuyên môn cho chị em, chú trọng phần văn hoá cho chị em công nông.

 

- Vận động và khuyến khích chị em học kém phải học thêm, chị em học khá tiếp tục học cao hơn.

 

- Vận động nhân dân coi trọng việc học của phụ nữ.

 

- Cử chị em có triển vọng, tài năng đi học ngoại quốc.

 

- Gây phong trào văn nghệ và phát minh công tác trong giới phụ nữ.

 

5. Phát triển mạnh mẽ phong trào đời sống mới:

 

- Bài trừ dị đoan mê tín, hủ tục (tảo hôn, đa thê).

 

- Cải tiến lối làm ăn trong gia đình, thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, xếp đặt nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ,giữ sự hoà thuận trong gia đình và ngoài làng xóm, nuôi con khoẻ dạy con ngoan, tham gia các đoàn thể, học tập đều đặn.

 

- Giáo dục phụ nữ có quan niệm đúng đắn về vấn đề hôn nhân.

 

- Truyền bá vệ sinh, vận động chị em đi học những lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ hộ sinh thôn quê.

 

6. Bảo vệ sản phụ và hài nhi:

 

- Làm cho nhân dân và phụ nữ coi trọng việc sinh nở, bài trừ hủ tục, thành kiến sai lầm về thai nghén, sinh nở.

 

- Phổ biến phương pháp vệ sinh, dưỡng thai, dưỡng nhi, chăm nuôi trẻ sơ sinh.

 

- Vận động chị em đến đẻ ở nhà hộ sinh.

 

- Phát triển Hội tương tế, lập quỹ bảo trợ sản phụ và thai nhi.

 

- Vận động lập những nhà hộ sinh, nhà giữ trẻ, chú trọng trong thôn quê và xí nghiệp.

 

- Vận động chị em đi học lớp cô đỡ, y tá, nhất là chị em miền núi và miền tạm bị chiếm.

 

II. Bảo vệ và giáo dục nhi đồng:


1. Bảo vệ sức khoẻ cho nhi đồng:

 

- Truyền bá vệ sinh về sự ăn ở, chữa bệnh tật.

 

- Cộng tác với các đoàn thể và Bộ quốc gia giáo dục tổ chức ký túc xá ở các trường học cho các em ở xa nhà.

 

- Tổ chức những nhà giữ trẻ, vườn trẻ, vận động giúp đỡ trẻ mồ côi.

 

- Vận động nhân dân không bắt trẻ em làm việc quá sức.

 

- Lấy ngày 1/6, ngày Thiếu nhi Quốc tế, làm ngày bảo vệ nhi đồng.

 

2. Giáo dục nhi đồng:

 

- Giáo dục theo lời chỉ dẫn của Hồ Chủ Tịch "Yêu tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hoá”.

 

- Mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ Mẫu giáo.

 

- Cử phụ nữ tham gia vào Hội đồng giáo dục các cấp và ban huynh trưởng thiếu nhi.

 

- Vận động các cụ các bà có uy tín vào ban Bảo trợ thiếu nhi, hội phụ huynh xã.

 

- Vận động nhân dân cấp học bổng cho các em nghèo.

 

3. Bảo vệ quyền pháp lý của nhi đồng:

 

- Đề nghị với Quốc hội quy định quyền pháp lý của các em như: có hôn thú hay không hôn thú, con nuôi, con đẻ, con vợ cả, vợ lẽ...., quyền pháp lý giữa cha mẹ và con.

 

III. Bảo vệ quyền lợi phụ nữ và nhi đồng vùng địch:

 

- Vận động phụ nữ tham gia những cuộc tranh đấu đòi quyền lợi hàng ngày: bãi công, bãi thị, bãi khoá.... chống áp bức, bóc lột, chống hãm hiếp, chống bắn giết trẻ em bằng mọi hình thức.

 

- Tổ chức việc bảo vệ của cải, cất dấu thóc lúa.

 

- Tổ chức quỹ tương tế, cứu tế, để giúp đỡ lẫn nhau trong khi hoạn nạn.

 

- Tổ chức việc học tập cho chị em, lưu hành sách báo.

 

- Giúp đỡ chữa bệnh cho chị em bị hãm hiếp và vận động chị em chữa bệnh.

 

- Chống chính sách giáo dục nô dịch của địch.

 

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, các cấp Hội cần chú ý:

 

- Thành lập các ban chuyên môn chăm lo vấn đề cải thiện đời sống phụ nữ và nhi đồng.

 

- Tuyên truyền phổ biến những chủ trương của Hội sâu rộng trong nhân dân, trong giới phụ nữ về việc cải thiện đời sống phụ nữ và nhi đồng.

 

- Vận động thành lập quỹ phụ nữ và nhi đồng.

 

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các ngành, các cơ quan hành chính để việc cải thiện được dễ dàng nhanh chóng.

 

- Tổng kết kinh nghiệm về việc cải thiện đời sống phụ nữ và nhi đồng từ trước tới nay.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Sau vụ truy tố Nguyễn Hữu Linh: Rà soát lại 'lỗ hổng' pháp luật
 • Tích cực chung tay xây dựng cuộc sống an toàn cho trẻ em
 • Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại
 • Đồng hành cùng phụ nữ biên cương Hà Tĩnh
 • Bình đẳng giới - chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning