Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN tỉnh An Giang: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong hôn nhân
18:22' 28/2/2009

Trung tâm hỗ trợ kết hôn thuộc Hội LHPN tỉnh An Giang đã được thành lập theo tinh thần Nghị định số 68/2002/NĐ–CP của Chính phủ để thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ kết hôn trên tinh thần nhân đạo, phi lợi nhuận.

Trung tâm đã chính thức hoạt động từ tháng 08 năm 2007 đến nay. Theo chức năng, Trung tâm có quyền tiếp xúc, giúp đỡ các công dân Việt Nam và người nước ngoài tìm hiểu các vấn đề có liên quan trước khi đi đến hôn nhân như: hoàn cảnh cá nhân, gia đình, phong tục tập quán và các vấn đề khác mà các bên tiến tới hôn nhân cần phải biết trước, nhằm tạo điều kiện để các bên tiến tới hôn nhân thật sự tự nguyện, tiến bộ, phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước và phong tục tập quán của Việt Nam.

Tuy mới thành lập, về tổ chức bước đầu chỉ có 01 Giám đốc, 03 cán bộ tư vấn, điều kiện vật chất còn khó khăn, thiếu thốn...nhưng cán bộ, nhân viên Trung tâm đã bắt tay ngay vào hoạt động tư vấn hỗ trợ kết hôn cho nhân dân trong tỉnh, nhất là phụ nữ. Tính từ quý IV năm 2007 đến tháng 01 năm 2009, Trung tâm hỗ trợ kết hôn đã tiếp nhận tư vấn cho 256 trường hợp. Kết quả tư vấn có 04 trường hợp xin rút đơn do sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác giữa hai bên, hoặc cần có thời gian để suy nghĩ thêm trước khi quyết định kết hôn. Trong quá trình tiếp xúc, tư vấn cán bộ Trung tâm đã tìm hiểu về hoàn cảnh, tâm lý, hướng dẫn một số kỹ năng làm vợ, làm mẹ, chăm lo cuộc sống gia đình và một số biện pháp để tự bảo vệ mình, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền và cộng đồng trong những trường hợp cần thiết…tạo sự yên tâm và có phần chủ động hơn cho phụ nữ Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài. Trong 256 trường hợp được tư vấn hỗ trợ tại Trung tâm đến nay có 227 người đã xuất cảnh theo chồng định cư ở nước ngoài, nhiều trường hợp có cuộc sống hạnh phúc, giúp đỡ được một phần cho người thân trong nước và thường xuyên giữ mối liên hệ với Trung tâm hỗ trợ kết hôn của tỉnh.

Nhìn chung, sau hơn một năm hoạt động, với công việc hoàn toàn mới mẻ và thuộc lĩnh vực hết sức nhạy cảm và tế nhị trong xã hội, nhưng được sự quan tâm của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành, nhất là Sở Tư pháp trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin về đối tượng được tư vấn, và với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm, nên bước đầu hoạt động của Trung tâm đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết của xã hội, góp phần giúp đỡ nhiều phụ nữ định hướng đúng trong quan hệ hôn nhân, nhất là việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, bảo đảm nguyên tắc chung của hôn nhân là phù hợp với quy định của pháp luật, phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Việt Nam trong quan hệ hôn nhân.

Ban Tuyên giáo (Hội LHPN tỉnh An Giang)