Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bắc Giang: Kết qủa đạt được và những chỉ tiêu trong năm tới
17:55' 14/12/2009

Năm 2009 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, mặc dù bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, nhiều dịch bệnh xuất hiện, giá cả một số mặt hàng không ổn định, đời sống của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Những con số biết nói

Hội LHPN 10/10 huyện, thànhvà các đơn vị trực thuộc Tỉnh Hội đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thu hút 90.7% số hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các nội dung thi đua. Kết quả cuối năm bình xét đã có 224.284 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua (chiếm 85,3% so với số đăng ký). Ngoài hội viên còn có thêm 27.140 phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn (75,6% so với số đăng ký). 7.079 cán bộ Hội được bình bầu là Cán bộ Hội cơ sở giỏi (đạt 75,8% so với số đăng ký). Đồng thời, cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đã tiết kiệm được 1.960,124 triệu đồng và 1.106 kg gạo, giúp 1.979 chị vay 994,4 triệu đồng, ủng hộ quỹ Mái ấm tình thương 6,204 triệu đồng, quỹ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo 26,073 triệu đồng, ủng hộ các loại quỹ, tặng quà, sửa nhà 73,667 triệu đồng. Riêng Hội LHPN huyện Yên Thế tiết kiệm được 945 triệu đồng; giúp 1.627 chị 837 triệu đồng.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ được các cấp Hội quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Trong năm, HộiLHPN các cấp đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, các văn bản kết luận Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng (khoá X), Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Đề án 03 của Tỉnh uỷ, Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 27 của Ban Bí thư, luật An toàn giao thông, Luật Bình đẳng Giới, nghị định thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...thu hút hàng trăm ngàn lượt hội viên tham gia. Công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kiến thức về doanh nghiệp, nước sạch VSMT, VSATTP, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ trẻ em – Dân số KHHGĐ, kiến thức nuôi dạy con và tổ chức cuộc sống gia đình cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi, kiến thức tiền hôn nhân cho nữ thanh niên ... được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Năm 2009, toàn tỉnh đã có trên 900 ngàn lượt hội viên, phụ nữ được tuyên truyền kiến thức về VSMT, VSATTP, phòng chống dịch bệnh, phòng chống TNXH, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, BBPNTE…; hơn 300 ngàn lượt hội viên phụ nữ được tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ trẻ em, kiến thức nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức tiền hôn nhân … (trong đó có 141.282 bà mẹ có con dưới 16 tuổi và 51.748 nữ thanh niên). Điển hình là Hội phụ nữ thành phố Bắc Giang, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Sơn Động tham gia đoàn kiểm tra thẩm định VSATTP tại 391 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng ăn uống; phát hiện xử lý và nhắc nhở 47 cơ sở vi phạm. Hội phụ nữ huyện Lạng Giang tổ chức 380 cuộc tuyên truyền cuộc vận động “Phụ nữ Bắc Giang thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng” có 35.036 hội viên tham gia; xây dựng 20 mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm, trồng rau sạch, nuôi gà sạch, chuyên canh rau màu sạch … có 310 hội viên tham gia. Hội phụ nữ huyện Lục Ngạn đã tổ chức 1.080 cuộc tuyên truyền phòng chống TNXH, tội phạm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ trẻ em… đến 59.963 lươt hội viên phụ nữ.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, Hội phụ nữ các cấp còn thường xuyên quan tâm giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ - trẻ em; chủ động tham mưu đề xuất các ý kiến liên quan quyền lợi của hội viên phụ nữ; giải quyết và tham gia giải quyết có hiệu quả các đơn thư khiếu nại tố cáo của hội viên; đẩy mạnh công tác hòa giải tại cơ sở; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ. Năm 2009, Hội LHPN Bắc Giang đã phối hợp tham gia hoà giải được 517 vụ mâu thuẫn vợ chồng, xóm làng...; nhận 84 đơn, đã giải quyết và phối hợp giải quyết 65 đơn thư, đang phối hợp giải quyết 19 đơn.

Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn; phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trong năm 2009, Hội LHPN các cấp đã vận động 38.485 chị kinh tế khá giúp 26.556 chị kinh tế khó khăn vay 24,722 tỷ đồng; trích 4,75 tỷ đồng từ nguồn quỹ Hội, quỹ tổ, câu lạc bộ cho 4.994 chị vay phát triển kinh tế; vận động giúp không hoàn lại và lúc khó khăn hoạn nạn cho 14.275 chị trị giá 2,81 tỷ đồng. Tính đến 31/10/2009, Hội phụ nữ 10 huyện – thành phố đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn 1.176,451 tỷ đồng cho 90.835 người vay (tăng 409,182 tỷ đồng so năm 2008). 87% phụ nữ nghèo đạt, 100% hộ do phụ nữ nghèo làm chủ hộ đã được các cấp Hội hỗ trợ phát triển kinh tế; trong đó có 18,4%phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đã thoát nghèo. Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ, tuyên truyền vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng có thu nhập cao được các cấp Hội tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Cùng với việc vận động cán bộ hội viên tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các cấp Hội đã tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội phụ nữ và Công an về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. 10 huyện, thành Hội đã phối hợp vận động 297.493 gia đình phụ nữ đăng ký không có con em, người thân vi phạm pháp luật và TNXH (đạt 89,6%); hỗ trợ, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy, mại dâm, phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về; phát hiện và báo cơ quan chức năng xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Hội phụ nữ thành phố Bắc Giang đã vận động 34 đối tượng cai nghiện ma tuý; nhận cảm hoá giáo dục 11 đối tượng mắc TNXH; phối hợp tặng quà 16 đối tượng nhiễm HIV/AIDS trị giá 6,2 triệu đồng; hỗ trợ vay 2,5 triệu đồng giúp 2 đối tượng và giới thiệu việc làm cho 4 đối tượng cai nghiện và mới ra tù. Hội phụ nữ huyện Việt Yên giúp 1 chị bị buôn bán trở về 3,2 triệu đồng xây bếp và công trình phụ; phối hợp khám và cấp thuốc miễn phí cho 23 phụ nữ bị buôn bán trở về trị giá 1,75 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 3 chị; duy trì tốt mô hình phụ nữ giúp phụ nữ, nhóm tự lực thu hút 22 phụ nữ bị buôn bán trở về trên địa bàn huyện và một số huyện khác tham gia. Hoạt động hậu phương quân đội, từ thiện, nhân đạo đã được quan tâm. Năm 2009, các cấp Hội toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 3.849 xuất quà cho các đối tượng chính sách trị giá 407,016 triệu đồng; vận động ủng hộ xây dựng quỹ Vì người nghèo, quỹ nhân đạo, chất độc da cam... được 324,944 triệu đồng; tặng cho14.929 trẻ em nghèo, tàn tật, học giỏi trị giá 661,05 triệu đồng… vận động xây dựng quỹ Mái ấm Tình thương được 452,637 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 23 nhà trị giá 355 triệu đồng (trong đó 5 nhà do TW Hội hỗ trợ). Những hoạt động tình nghiã này đã khẳng định thêm vị thế của Hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Hội LHPN Bắc Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội. Năm 2009, các cấp Hội đã thu hút thêm được 9.371 hội viên mới, đưa tổng số hội viên tham gia sinh hoạt tại địa phương là: 292.054 người, giới thiệu 909 hội viên ưu tú để đảng xem xét, kết nạp, xây dựng 2,79 tỷ đồng quỹ Hội; thành lập mới 325 CLB, tổ phụ nữ chuyên đề có 7.658 chị tham gia; tổ chức 67 lớp tập huấn nghiệp vụ Hội, kỹ năng nắm bắt thông tin, dư luận xã hội cho 3.788 cán bộ Hội và 487 báo cáo viên cơ sở.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác Hội và phong trào phụ nữ Bắc Giang vẫn còn bộ lộ một số khuyết điểm, hạn chế: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ ở một số đơn vị chưa sâu, hiệu quả thấp. Việc xây dựng, phát hiện, tuyên truyền và nhân các điển hình tiên tiến ở một số cơ sở chưa thực sự được quan tâm. Công tác điều hành của một số cấp Hội còn lúng túng; việc quán triệt, triển khai văn bản của Hội cấp trên ở một số đơn vị chưa kịp thời.Việc thu hút, tập hợp hội viên ở một số cơ sở Hội còn hạn chế, việc quản lý hội viên ở một số cơ sở Hội còn chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở chưa sâu, chưa thường xuyên. Hệ thống sổ sách của Hội chưa khoa học ...

Chỉ tiêu trong năm tới

Để tiếp tục phát huy thành tích và khắc phục hạn chế trong năm qua, năm 2010, tại Hội nghị tổng kết năm 2009, các đại biểu của các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã nhất trí quyết tâm thực hiện các hoạt động và phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

v100% cơ sở Hội thực hiện giao ước thi đua. 80% trở lên hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua của hội, trong đó 80% trở lên đạt tiêu chuẩn nội dung phong trào.

vMỗi huyện, thành Hội nhân diện và phát triển ít nhất 01 mô hình cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 100% huyện, thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thực hiện PTTĐ và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

v100% huyện – thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát từ 01 – 02 chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

v80% trở lên phụ nữ nghèo được Hội hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ, giúp đỡ, trong đó 15% thoát nghèo. Mỗi huyện, thành Hội phối hợp tổ chức được ít nhất 01 lớp dạy nghề.

v100% các huyện, thành Hội và cơ sở quản lý tốt các nguồn vốn qua kênh của Hội theo quy định của từng nguồn vốn. Tăng 3% vốn từ các ngân hàng.

vMỗi huyện, thành Hội nhân diện và phát triển ít nhất 01 mô hình cuộc vận động “Phụ nữ Bắc Giang thực hiện VSATTP vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”.

vMỗi huyện, thành Hội có quỹ xây dựng Mái ấm tình thương và hỗ trợ xây mới ít nhất 01 nhà Mái ấm tình thương trị giá từ 15.000.000 đồng trở lên trong năm.

vBình quân mỗi cơ sở Hội kết nạp từ 30 hội viên trở lên; giới thiệu cho Đảng kết nạp ít nhất 02 đảng viên nữ nông nghiệp, khu phố. 96% trở lên cơ sở Hội đạt xuất sắc và vững mạnh….

Cùng với việc đề ra các chỉ tiêu ụ thể, Hội LHPN tỉnh Bác Giang đã chi tiết các nhiệm vụ, giải pháp và dự thảo lịch hoạt động chính trong năm 2010.

(Thu Thảo)