Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bắc Giang: Một số điểm nổi bật trong chỉ đạo phong trào phụ nữ
17:11' 13/1/2010

Năm 2009 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã thực hiện được một số điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua, chỉ đạo các cấp Hội tập trung cao vào việc thực hiện các nội dung hoạt động của Hội năm 2009 theo chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ”, chỉ đạo phong trào bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể:

1- Chỉ đạo việc đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo phong trào năm 2008 nhanh gọn trong tháng 1/2009; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu thi đua và tổ chức đăng ký, ký giao ước thi đua đến 100% huyện – thành Hội và cơ sở.

2- Các cấp Hội đã bám sát các chủ trương lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN, vận dụng sáng tạo trong quá trình chỉ đạo phong trào, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức thực hiện thích hợp đem lại nhiều kết quả:

- Tổ chức thành công giải cầu lông truyền thống phụ nữ 8/3 lần thứ XI với 152 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố và 18 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức giải bóng đá nữ truyền thống tỉnh Bắc Giang lần thứ VI có 8/10 đội tham gia. Tổ chức Hội nghị gặp mặt nhân ngày 20/10 và trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; tổ chức thành công Hội thi “Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở giỏi năm 2009” cấp tỉnh có 10 thí sinh tham gia;lựa chọn 05 chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi tham gia giao lưu toàn quốc.Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức Pháp luật về Bình đẳng giới, 230/230 cơ sở Hội có 144.901 bài dự thi.

- Nâng cấp tài liệu sinh hoạt hội viên quý bằng ảnh in màu 4 trang bìa. Biên tập và phát hành 15.834 cuốn tài liệu sinh hoạt hội viên quý, 3.000 bản tin phụ nữ Bắc Giang chuyên đề 8/3 và 2.400 cuốn tập san Vì sự phát triển của phụ nữ. Chỉ đạo rà soát đội ngũ báo cáo viên, tổ chức tập huấn 1 lớp kỹ năng tuyên truyền cho 92 báo cáo viên cơsở.

- Tham mưu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trình Tỉnh uỷ phê duyệt. Phối hợp với Trường cán bộ Hội phụ nữ TW và trường Chính trị Tỉnh khai giảng học phần II lớp Trung cấp lý luận chính trị- công tác xã hội chuyên ngành phụ nữ cho 91 cán bộ chủ chốt cơ sở tham gia.

- Thành lập Ban LPCS và cho ra mắt Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội LHPN tỉnh; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cộng tác viên gồm 17 đồng chí cótrình độ chuyên môn Đại học Luật; tranh thủ sự hỗ trợ của Cục Trợ giúp Pháp lý – Bộ Tư pháp tổ chức 18 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động ở 18 cơ sở Hội tại 9/10 huyện – thành phố; tư vấn thành công 24 vụ việc; cử Luật sư là Cộng tác viên của Trung tâm bảo vệ thành công 3 vụ việc.

- Thực hiện tốt cuộc vậnxây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; năm 2009 Hội LHPN tỉnh và 10 đơn vị đã vận động xây dựng quỹ được 452,637 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 23 nhà trị giá 355 triệu đồng (trong đó 5 nhà do TW Hội hỗ trợ).

- Hoàn thành mục tiêu dạy nghề lưu động tại cơ sở với 23 lớp có 670 học viên tham gia.

3- Chỉ đạo sơ kết điểm chỉ đạo thực hiện NQ ĐHPNTQ lần thứ X và sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ ĐHPN các cấp. Chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình điểm “Gia đình 5 không, 3 sạch” tại 10 cơ sở và thí điểm thu hội phí cao so với quy định tại 18 chi hội của 11 cơ sở ở 10/10 huyện – thành Hội với mức 700 – 1000đ/1 hội viên/1tháng. Tổ chức phát 8.721 thẻ hội viên năm 2009.

4- Tổ chức Hội thảo chuyên đề Công tác giải quyết đơn thư và hòa giải trong các cấp Hội; Hội nghị biểu dương gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an. Đặc biệt để thu hút phụ nữ từ 50 – 60 tuổi tham gia sinh hoạt Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề thu hút hội viên trên 50 tuổi tham gia sinh hoạt Hội. Sau hội nghị đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội phụ nữ và Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2009- 2015); tổ chức làm điểm tại Thị trấn Cao Thượng – huyện Tân Yên và chỉ đạo xây dựng điểm ở 10 huyện – thành phố.

5- Tăng cường công tác kiểm tra phong trào, kiểm tra giám sát các nguồn vốn. Chỉ đạo các cấp Hội giám sát việc thực hiện Quyết định 81/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo tại địa phương và Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản suất theo tinh thần “Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trìnhhỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo” tại 3 xã của huyện Sơn Động.

6- Phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo dõi, đánh giá phong trào thi đua các huyện – thành phố. Duy trì giao ban phong trào phụ nữ hàng tháng. Tổ chức chấm điểm thi đua 10/10 huyện – thành phố; đánh giá kết quả chỉ tiêu thi đua, trong năm có 40/42 chỉ tiêu thi đua đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hương Linh