Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017)
15:55' 28/12/2012

 

oDiễn văn khai mạc Đại hội.

oBáo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012- 2017.

oPhát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

oNghị quyết Đại hội.

oDiễn văn bế mạc Đại hội.

oThông tin khái quát