Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Các văn bản chỉ đạo về phong trào Ba Đảm đang
23:40' 6/3/2015

.

TT

Số, tên văn bản

Ngày

Đơn vị phát hành

Trích yếu

File đính kèm

1.

Chỉ thị 03/CT

22/3/1965

Ban Thường trực TW Hội LHPN ViệtNam

Về mở cuộc vận động phong trào “3 đảm nhiệm” trong phụ nữ tăng cường đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu

Download

2. 

Kế hoạch 3/TH

24/3/1965

Ban Tuyên Huấn, TW Hội LHPN ViệtNam

Kế hoạch tuyên truyền giáo dục trong phong trào “Ba đảm đang”

Download

3. 

Chỉ thị 99/CT-TƯ

8/6/1965

Ban Chấp hành TW Đảng

Về phương hướng, nhiệm vụ của công tác vận động phụ nữ trước tình hình mới

Download

4. 

Nghị quyết 27/NQ

10/6/1965

Ban Thường trực TW Hội LHPN ViệtNam

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ TW Hội LHPN Việt Nam (mở rộng) ngày 10/6/1965 về tình hình và nhiệm vụ mới trong phong trào phụ nữ hiện nay

Download

5. 

Chỉ thị 02/CT

19/2/1966

Ban Thường trực TW Hội LHPN ViệtNam

Về việc tổ chức Đại hội "Ba đảm đang" và bình bầu những người xuất sắc trong phong trào “Ba đảm đang”

Download

6. 

Thông tri 01/TT

2/3/1966

Ban Thường trực TW Hội LHPN ViệtNam

V/v phát động học tập và thi đua với phụ nữ miền Nam

Download

7. 

Báo cáo 03/BC

12/3/1966

Ban Thường vụ TW Hội LHPN ViệtNam

Phong trào phụ nữ Ba đảm đang của TW Hội LHPN Vi Nam

Download

8. 

Thông tri 04/TT

26/3/1966

Ban Thường trực TW Hội LHPN ViệtNam

Thông tri bổ sung về nội dung công tác phụ nữ miền Bắc thi đua với phụ nữ miền Nam và việc tổ chức đại hội “3 đảm đang”

Download

9. 

Nghị quyết 03/NQ

30/5/1968

30/5/1968

Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng phong trào “ba đảm đang” tiến lên cao trào ba đảm đang quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (Hội nghị Ban Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam ngày 23/5/1968)

Download

10. 

QUYẾT NGHỊ

11/5/1972

Ban Thường trực TW Hội LHPN ViệtNam

Quyết nghị nêu cao khí thế dũng cảm đảm đang kiên trì chiến đấu đập tan bước leo thang chiến tranh điên cuồng của bè lũ Ních-xơn

Download)