Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hướng dẫn đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội PNTQ XII tại Đại hội phụ nữ cấp tỉnh/thành phố.
9:8' 14/9/2016

 

Số hiệu

Số 857/ĐCT-VP

Trích yếu nội dung

V/v đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội PNTQ XII tại Đại hội phụ nữ cấp tỉnh/thành phố.

Ngày ban hành

12/9/2016

Hình thức văn bản

Công văn

Cơ quan ban hành

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên

Văn bản đính kèm

Toàn văn công văn

Tài liệu liên quan

- Dự thảo báo cáo chính trị,

- Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung),

- Tổng hợp ý kiến giải trình sửa đổi bổ sung Điều lệ