Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Quỹ nghèo TW Hội LHPN Việt Nam tuyển tình nguyện viên
9:3' 20/2/2017

Quỹ nghèo thuộc TW Hội LHPN Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng vi mô cho phụ nữ nghèo, cần tuyển 02 tình nguyện vị trí vận hành, nhân sự, đào tạo làm việc cho văn phòng Quỹ tại Hà Nội.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây: Download