Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII
22:22' 8/3/2017

Chiều nay, 8/3/2017, Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Tham dự Hội nghị có 160 ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Đồng chí Hà Ban - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung tương tham dự.

Hội nghị đã nghe đề án nhân sự, báo cáo quy trình chuẩn bị nhân sự bầu ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI trình bày. Thống nhất số ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội khóa XII gồm 33 đồng chí, bầu tại Hội nghị BCH lần thứ nhất 31 ủy viên; số Phó Chủ tịch gồm 5 đồng chí, bầu tại Hội nghị BCH lần thứ nhất 4 đồng chí.

Hội nghị đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII gồm 31 đồng chí; bầu Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên và Nguyễn Thị Tuyết được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH TW HỘI LHPN VIỆT NAM KHÓA XII

Stt

Họ và tên

Chức vụ hiện tại - Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch

2

Bùi ThịHòa

Phó Chủ tịch

3

Trần ThịHương

Phó Chủ tịch

4

Hoàng Thị ÁiNhiên

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn ThịTuyết

Phó Chủ tịch

6

Nguyễn Thanh Cầm

Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

7

Phạm Thị Hương Giang

Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam

8

Nguyễn Thị ThụcHạnh

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

9

Nguyễn Thị ThuHiền

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

10

Bùi ThịHồng

Trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

11

Nguyễn Thị MinhHương

Trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

12

Nguyễn Thị Hoa Lệ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

13

Dương Thị NgọcLinh

Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

14

Nguyễn Thị HoàiLinh

Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

15

Nguyễn Thị TuyếtMai

Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

16

Khúc Thị Hoa Phượng

Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam

17

Hồ ThịQuý

Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

18

Trần ThuThuỷ

Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

19

Trương Thị ThuThuỷ

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

20

Nguyễn HảiVân

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

21

Nguyễn Thị NgọcYến

Trưởng Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

22

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

23

Phạm Thị Tố Hải

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

24

Trần Thị PhươngHoa

Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Uỷ viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

25

Diệp Thị Thu Hồng

Thành ủy viên, Uỷ viên ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

26

Lò Thị Luyến

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI,Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

27

Hoàng Thị Hạnh

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

28

Nguyễn Thị Phương Hoa

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

29

Nguyễn Thị Hồng

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI

30

Huỳnh Thị Xuân Lam

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

31

Lương Ngọc Trâm

Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phám Tòa án Nhân dân Tối cao