Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Thông báo kết quả Đại hội đai biểu phụ nữ toàn quốc XII đến cán bộ Hội các cấp
14:34' 28/3/2017

Sau Đại hội, hiện nay các tỉnh thành đang tổ chức hoạt động thông báo nhanh kết quả Đại hội và quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ Hội các cấp.

Vĩnh Long:

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII ngày 16/3/2017; đồng thời Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua năm 2017 với chủ đề: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017”, kêu gọi các cấp Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Qua đó kêu gọi các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đặc biệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Ngay sau phát động thi đua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Unilever Việt Nam triển khai Chương trình “Nước uống an toàn cho người dân nông thôn” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em phụ nữ, góp phần xây dựng nông thôn mới và tổ chức Hội vững mạnh.

Quảng Bình:

Hội LHPN tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, tại Đại hội, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu làm Ủy viên BCH TW Hội LHPN VN khóa XII; 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình đã được vinh danh tại Chương trình tự hào phụ nữ Việt Nam. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kêu gọi các cấp Hội khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến các tầng lớp phụ nữ. Đồng thời, phát động phong trào yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Tuyết Nga - Phương Thảo