Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
16:24' 24/10/2017
Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; đồng thời nhằm tạo điều kiện để tuyên truyền viên ở các địa phương trong tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, Hội LHPN các tỉnh, thành đã tổ chức hội thi Tuyên truyền viên giỏi và giao lưu tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai: Hội thi có sự tham gia của 14 thí sinh thuộc 11 huyện, thị, thành phố và 03 đơn vị trực thuộc Hội LHPN tỉnh. Qua Hội thi cho thấy phần lớn các thí sinh đều nắm vững những điểm mới căn bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII. Trong đó, các thí sinh đã nêu và phân tích được những điểm mới có liên quan đến hội viên, phụ nữ trong Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ…. Các thí sinh cũng thể hiện phần xử lý tình huống tốt, thể hiện được kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội và kỹ năng cần thiết của một tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, vận động. Bên cạnh đó, ở phần thi Kỹ năng, nhiều thí sinh có sự chuẩn bị công phu, có đầu tư không những về mặt nội dung mà còn cả hình thức trình bày, thể hiện được năng khiếu của mình về văn hóa, văn nghệ, nhất là đã sáng tác lời lồng ghép đưa nội dung Nghị quyết và các hoạt động của Hội vào phần thi. Điều đáng ghi nhận là cán bộ Hội cơ sở ngày càng bản lĩnh, tự tin, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Nhiều vấn đề mới liên quan đến công tác Hội, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, trách nhiệm, nghĩa vụ của hội viên, phụ nữ được đặt ra qua các câu hỏi xử lý tình huống, từ đó giúp các thí sinh học hỏi nhiều kinh nghiệm bổ ích, đồng thời giúp các thí sinh tục nghiên cứu, tìm tòi và có giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn Nghị quyết và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới.

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ:

Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII trong cán bộ cơ quan tỉnh Hội. Tham gia hội thi có 07 thí sinh là cán bộ công chức cơ quan, cán bộ Quỹ TYM chi nhánh Việt Trì và 4 đội thi thuộc 04 Tổ công đoàn cơ sở Hội LHPN tỉnh. Với nội dung tập trung vào một số điểm mới trong Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 09/NQ-CĐVC của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam về "Thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

 Ảnh minh họa

 Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tặng hoa thí sinh dự thi


Đây là dịp để cán bộ, đoànviên công đoàn cơ quan Hội LHPN tỉnh được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; rèn luyện phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác Hội, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An:

Hội LHPN tỉnh Nghệ An vừa tổ chức thành công Giao lưu tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Tham gia giao lưu có 5 đội với 60 thành viênlà Báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt đến từ Hội LHPN các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai và huyện Đô Lương. Các thí sinh giao lưu đã tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XV và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Thành công tại diễn đàn giao lưu được các cấp ủy, chính quyền và cán bộ hội viên phụ nữ đánh giá cao, khẳng định đây là hình thức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; cũng là dịp tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có dịp được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thuyết trình, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tìm ra những cách tuyên truyền hay, hấp dẫn để đưa Nghị quyết đến với đông đảo hội viên phụ nữ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đi và cuộc sống.

Đồng Nai, Phú Thọ, Kim Oanh