Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh
9:38' 25/10/2017
Thanh Hóa: Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất và phân phối hàng Việt Nam

- Thanh Hóa: Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất và phân phối hàng Việt Nam
- Quảng Nam: Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Sen

Thanh Hóa: Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất và phân phối hàng Việt Nam

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hoá phối hợp với Hiệp hội doanh nhân nữ Việt Nam, Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối hàng Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tham dự hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn để các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân nữ và cơ quan quản lý nhà nước giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, vai trò của tổ chức hội, hiệp hội trong hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, cách tiếp cận cơ chế chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về hiệu quả của việc ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị hiện đại trong sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường thời kỳ hội nhập.

Tại hội nghị, Hội doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hoá, Hội nữ doanh nhân nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp các tỉnh đã ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối hàng Việt Nam.

Quảng Nam: Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Sen  

 Ảnh minh họa

 Quảng Nam: Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Sen  

Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Sen được thành lập tại xã Tam An, huyện Phú Ninh với 15 thành viên tham gia. Các lĩnh vực và ngành nghề chủ yếu của HTX là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản; mua bán vật tư nông nghiệp; thu gom rác thải....

HTX được thành lập nhằm k
hai thác các tiềm năng thế mạnh và lợi thế so sánh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp và ngành kinh doanh khác một cách có hiệu quả và bền vững, đồng thời tạo việc làm cho người dân, phụ nữ trong vùng.Tổ chức tốt các hoạt động cung cấp dịch vụ và thu mua sản phẩm; liên kết với tổ chức kinh tế để bán và gia công các sản phẩm thế mạnh của địa phương; giúp thành viên HTX thực hiện hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và địa phương; hỗ trợ giải quyết việc làm tại chỗ, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ tiêu phấn đấu của HTX sẽ tạo công ăn việc làm bình quân từ 10 lao động/năm, tăng thu nhập cho thành viên HTX từ 5 đến 10%/năm và hàng năm thu hút thêm ít nhất là 5 thành viên mới tham gia HTX.

Trần Thủy, Vũ T Thanh Loan (Phú Ninh)