Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bình Định: Nhiều mô hình hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới
9:49' 25/10/2017
Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Những năm qua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN tỉnh Bình Định triển khai đã đi vào chiều sâu, mang lại nhiều hiệu quả, góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ năm 2010, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã quan tâm phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”. Huyện Phù Mỹ là một trong những điển hình tiêu biểu. Tại đây, các chi hội đều tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động. Hội LHPN huyện xây dựng thí điểm 5 tổ “Phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường cộng đồng dân cư” và tổ “Phụ nữ thu gom rác thải” tại các xã Mỹ Lộc, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Phù Mỹ, cho biết: “Sau khi tuyên truyền tới 100% hội viên và tổ chức ký cam kết tới từng hộ gia đình; các chi hội nắm tình hình, điều kiện của từng hội viên, chọn ra một số hộ gia đình hội viên tiêu biểu để triển khai và cũng thuận tiện cho chị em trong thôn đến học tập. Từ các tổ thí điểm trên, Hội LHPN huyện bắt tay thực hiện nhiều mô hình “5 không” khác như thành lập CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3” có 30 thành viên; “Phụ nữ với pháp luật” với 40 thành viên; 2 tổ phụ nữ thu gom rác thải với 20 thành viên…”. 

Các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh còn triển khai cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, tổ chức được nhiều hoạt động như: Hội thi “Phụ nữ với văn minh đô thị” (TP Quy Nhơn), “Phụ nữ tuyên truyền về nông thôn mới” (Tuy Phước), xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch trong hội viên phụ nữ tôn giáo” (Tuy Phước), “Tổ phụ nữ thu gom rác thải” (Phù Cát)... 

Nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe phụ nữ; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình cũng được các địa phương thực hiện đạt hiệu quả cao. Với phương châm “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, nhiều cán bộ Hội Phụ nữ đã đi đầu trong các hành động cụ thể theo định hướng của cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, từ việc quét dọn đường làng, ngõ xóm, nhặt túi nylon, cho đến vận động người dân cùng nhau phòng chống tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, hỗ trợ một số chị em phụ nữ vượt qua đói nghèo… từ đó đã huy động được nhiều người khác cùng tham gia.

Với sự tích cực hoạt động của các cấp hội, đến nay đã vận động hội viên khu vực nông thôn, miền núi xây dựng 563 nhà tắm, 29.330 nhà tiêu hợp vệ sinh, 62 hầm biogas để hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, các cấp hội đã xây dựng 770 mô hình, CLB gia đình “5 không, 3 sạch”, 523 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đồng thời, tín chấp với các ngành chức năng hỗ trợ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, với tổng dư nợ gần 1.400  tỉ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 150.400 hộ gia đình hội viên thực hiện đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, đạt tỉ lệ gần 68% so với số hộ đăng ký. Hầu hết các hộ thực hiện đạt các tiêu chí của cuộc vận động cũng đồng thời được công nhận là Gia đình văn hóa ở địa phương. 

Cuộc vận động được đánh giá là đã phát triển rộng khắp, tác động tích cực đến nhận thức của mỗi hội viên, nhất là phụ nữ ở nông thôn, miền núi. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cho vay vốn, dạy nghề, tọa đàm chuyên đề, sinh hoạt CLB… đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học và trẻ em vi phạm pháp luật, suy dinh dưỡng. Các cấp hội phụ nữ không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

(PNVN)