Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Phụ nữ M’Đrắk tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
16:20' 27/10/2017
Nông thôn mới đang dần thành hình hài trên vùng cao nguyên đất đỏ

Các cấp hội phụ nữ huyện M’Đrắk, tỉnh Đăk Lăk đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khéo léo đưa các nội dung của phong trào “5 không, 3 sạch” vào cuộc sống, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Để thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”, với mục tiêu giúp phụ nữ đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, Hội đã phân hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thành các nhóm để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Trên cơ sở đó, Hội phân công các chi hội nhận đỡ đầu, tranh thủ các nguồn vốn tín dụng, phối hợp với các ngành mở lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi…

Đặc biệt, để tạo nhiều nguồn vốn, ngoài nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng, các chi hội còn xây dựng nguồn quỹ thông qua các mô hình, CLB như nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng, ống tiền tiết kiệm, nuôi heo đất… để giúp hội viên phụ nữ nghèo. Số lãi thu được từ nguồn quỹ này sẽ được các chi, tổ, hội phụ nữ tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ có ý nghĩa thiết thực.

Hội Phụ nữ xã Krông Jing là một đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật, tích cực hướng dẫn hội viên, phụ nữ ký cam kết xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đầu, cán bộ Hội đã được phân công đi đến từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ dọn dẹp nhà ở ngăn nắp, xây dựng nhà vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở để bảo đảm vệ sinh…

Để cuộc vận động thực sự đạt hiệu quả, Huyện Hội thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình; phối hợp với các ban, ngành tổ chức tập huấn về kế hoạch hóa gia đình, kiến thức nuôi dạy con theo khoa học… Nhờ vậy, số chị em tham gia đăng ký thực hiện cuộc vận động ngày càng đông. Đến nay, toàn huyện có khoảng 9.000 gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”.

Với những nội dung cụ thể, toàn diện, cuộc vận động đã giúp hội viên, phụ nữ hiểu biết, có kiến thức kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình tốt hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” ở M’Đrắk vẫn còn một số tồn tại như năng lực, trình độ của một số cán bộ hội cơ sở còn hạn chế; nhiều chị em chưa chủ động cập nhật thông tin, kiến thức, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt nên ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện cho biết, trong thời gian tới, để phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động chị em tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, Hội sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các chương trình dự án để mang lại lợi ích thiết thực, giúp chị em nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

(PNVN)