Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN kiến nghị chưa áp dụng lương hưu phụ nữ từ 2018
13:54' 3/11/2017
Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Quốc hội về sự bất bình đẳng trong cách tính lương hưu theo Luật BHXH mới

TW Hội LHPN Việt Nam vừa có công văn kiến nghị Quốc hội và Chính phủ đảm bảo quyền và lợi ích của lao động nữ khi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018

Ngày 2/11/2017, thay mặt BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã có công văn 942/CV-BCH-CSLP gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị đảm bảo quyền và lợi ích của lao động nữ khi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018. Công văn nêu rõ: Luật BHXH năm 2014 quy định về cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động tại Khoản 2 Điều 56 và khoản 2 Điều 74, theo đó, điều kiện để được hưởng 75% mức lương hưu hàng tháng, lao động nữ nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018 cần có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 phải có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội (không có lộ trình tăng dần số năm đóng bảo hiểm xã hội). Điều này sẽ gây ra những thiệt thòi cho lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 như: Bị giảm ngay và giảm tối đa tới 10% mức hưởng lương hưu hàng tháng tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 30 năm; giảm mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nữ có trên 25 năm đóng bảo hiểm xã hội so với thời điểm trước ngày 01/01/2018.

Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam đề nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm để đảm bảo quyền và lợi ích cho lao động nữ. Trước mắt, Hội LHPN Việt Nam đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét hoãn thời gian áp dụng cách tính lương hưu mới đối với lao động nữ: “Trường hợp chưa sửa đổi các quy định có liên quan, kính đề  nghị được tiếp tục áp dụng theo Khoản 1 Điều 56 và Khoản 1 Điều 74 Luật BHXH 2014 đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01/2018” - công văn nêu rõ.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và nhiều đại biểu Quốc hội đã có những phát biểu, phân tích và đề nghị lùi thời gian áp dụng cách tính lương hưu mới đối với lao động nữ sang thời gian phù hợp để phụ nữ đỡ thiệt thòi so với nam giới. Vì với cách tính lương hưu mới (từ 1/1/2018, tỷ lệ được hưởng lương hưu của lao động sau 15 năm đóng bảo hiểm nữ giảm từ 3%/năm xuống 2%/năm) sẽ gây thiệt hại cho lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm dưới 30 năm.