Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hướng dẫn 19/HD-ĐCT: Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh /thành, đơn vị năm 2018
10:19' 22/3/2018

 

Số hiệu

19/HD-ĐCT

Trích yếu nội dung

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh /thành, đơn vị năm 2018

Ngày ban hành

15/3/2018

Hình thức văn bản

Hướng dẫn

Cơ quan ban hành

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên

Văn bản đính kèm

- Hướng dẫn số 19/HD-ĐCT
- Tiêu chí đánh giá hoạt động Hội LHPN tỉnh/thành nhiệm kỳ 2017-2022 kèm theo hướng dẫn 19/HD-ĐCT