Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hướng dẫn 20/HD-ĐCT: Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông
11:17' 22/3/2018

 

Số hiệu

20/HD-ĐCT

Trích yếu nội dung

Hướng dẫn mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”.

Ngày ban hành

21/3/2018

Hình thức văn bản

Hướng dẫn

Cơ quan ban hành

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương

Văn bản đính kèm

Hướng dẫn 20/HD-ĐCT