Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững từ góc độ bình đẳng giới
19:54' 27/4/2018
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội thảo

Ngày 27/4, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam và UN Women tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững từ góc độ bình đẳng giới.

Hội thảo tham vấn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đã thể hiện cam kết và hành động mạnh mẽ nhằm thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc khởi xướng. Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vào tháng 5/2017. Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ không chỉ là một mục tiêu độc lập (Mục tiêu số 5) đã được thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu còn lại, do đó việc rà soát các vấn đề bình đẳng giới trong việc thực hiện các mục tiêu SDGs là điều hết sức cần thiết không thể bỏ qua. 

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Hội thảo là diễn đàn không gian mở cho các vị chuyên gia, đại diện các bộ, ban, ngành, các nhóm phụ nữ cùng thảo luận và khuyến nghị đưa những vấn đề ưu tiên nhằm đạt được bình đẳng giới trong quá trình thực hiện SDGs ở Việt Nam, góp phần bổ sung, hoàn thiện Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Hội LHPN Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và SDGs ở Việt Nam; thúc đẩy sự tham gia đóng góp của phụ nữ vào quá trình phát triển bền vững của đất nước. Trong quá trình Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Hội đã có nhiều kiến nghị, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện các Mục tiêu của Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.  

Bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Việt Nam, cho biết, Việt Nam là trường hợp ngoại lệ khi Chính phủ quyết định xem xét không chỉ tập trung vào các Mục tiêu bắt buộc mà còn thực hiện đánh giá tiến độ trên tất cả các mục tiêu khác, bao gồm Mục tiêu số 5 về Bình đẳng giới. Việc này tạo ra cơ hội giúp Việt Nam thông báo tiến trình thực hiện bình đẳng giới cũng như những vấn đề về giới đã được giải quyết thế nào trong các mục tiêu khác. Các bên liên quan cần tận dụng cơ hội này để tạo ra sự phối hợp và phát triển mạng lưới, bao gồm cả khu vực tư nhân để thúc đẩy về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và bà Elisa Fernandez - Trưởng đại diện UN Women Việt Nam, tại hội thảo


“UN Women đã chia sẻ những số liệu và tài liệu liên quan để hỗ trợ quá trình thực hiện Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện của Việt Nam và xây dựng thông điệp chung của Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam xuyên suốt Báo cáo. Trong đó, những vấn đề tập trung bao gồm cải thiện sự phối hợp các hành động của Chính phủ: Đảm bảo trao quyền và sự tham gia của phụ nữ; đảm bảo cách tiếp cận toàn xã hội; xây dựng dữ liệu và bằng chứng cho việc theo dõi, báo cáo và trách nhiệm giải trình; cải thiện công bằng và sự tham gia của các nhóm thiệt thòi”, bà Elisa Fernandez chia sẻ. 

Sau khi bà Nguyễn Lệ Thủy - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Phát triển bền vững, Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình bày tóm tắt về dự thảo Báo cáo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa  - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã bàn thảo về việc thực hiện mục tiêu 5 về việc đạt được bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh đến việc cần có chính sách chăm sóc trẻ em tốt hơn, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, khỏi nạn tảo hôn, nạn xâm hại tình dục, nạn bạo hành...

 Ảnh minh họa

 Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN phát biểu


Còn bà Nguyễn Thị Kỳ - nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, chuyên gia giới - cho hay, bình đẳng trong lao động, nhất là đối với lao động nữ và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ vẫn còn là thách thức. Cụ thể, qua thanh tra 152 doanh nghiệp dệt may tại 12 tỉnh, thành phố, phát hiện 22 doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố không thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ đang có thai từ tháng thứ 7 trở lên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… Điều cần quan tâm là có một quy định “bất thành văn” trong giới doanh nghiệp là việc không tuyển lao động hơn 35 tuổi, đặc biệt đối với lao động nữ. Hậu quả là tỉ lệ lao động từ 35 đến 40 tuổi thất nghiệp ngày càng cao. 

(PNVN)