Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Không để hội viên phụ nữ bị lôi kéo tham gia sinh hoạt, truyền đạo trái phép
7:48' 4/5/2018

Đó là chỉ đạo của TƯ Hội LHPN Việt Nam tới các cấp Hội trong tình hình tổ chức “Hội Thánh Đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép tại nhiều địa phương.

Trước tình hình tổ chức “Hội Thánh Đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép tại nhiều địa phương, TƯ Hội yêu cầu các cấp Hội tăng cường tuyên truyền để hội viên, phụ nữ hiểu và không tham gia, truyền đạo trái phép; đấu tranh với các hành vi lợi dụng niềm tin tôn giáo để trục lợi...

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện các nhóm người tự xưng là “Hội Thánh của Đức chúa trời” (thực chất "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" chưa được công nhận và chưa được phép hoạt động, khác với tổ chức "Hội thánh của Đức chúa trời" hoạt động hợp pháp). Các thành viên của nhóm này tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân trong đó có nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt, truyền đạo. Một số tụ điểm của tổ chức này đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Trước tình hình trên, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh: Thường xuyên bám sát địa bàn, sâu sát cơ sở nằm tình hình; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; thực hiện tuyên tuyền làm rõ quan điểm của Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người nhưng nghiêm cấm các hành vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tư an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

 Đề nghị các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ kiên quyết tố giác, đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng niềm tin tôn giáo để trục lợi. Kêu gọi hội viên, phụ nữ, quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các  hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa mỵ về ngày tận thế, sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc.

Các cấp Hội cần chủ động phát hiện, nắm bắt thông thông tin về tình hình hội viên, phụ nữ có liên quan đến các hoạt động của nhóm mang tên “Hội Thánh Đức chúa trời mẹ” chưa được công nhận; kịp thời thông tin, báo cáo chính quyền và Hội cấp trên tham mưu chỉ đạo, giải quyết tránh gây tác động tiêu cực đến phụ nữ và cộng đồng, xã hội.

Các cấp Hội cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền tới hội viên thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội; tuyên truyền cảnh báo rộng rãi trên đài phát thanh xã/phường và các phương tiện thông tin đại chúng; Thông tin cảnh báo ngăn ngừa để ai thiếu hiểu biết mà bị lợi dụng; không để tình trạng nhiều phụ nữ bị lôi kéo tham gia ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội mà tổ chức Hội không nắm được.

Trong quá trình tuyên truyền cần tránh gây kỳ thị, phân biệt và xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo chân chính. Đồng thời, thông tin cần chính xác, tránh gây hiểu nhầm về sự tiêu cực của một tôn giáo cụ thể.