Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
9:29' 14/5/2018

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đi vào cuộc sống, góp phần cùng phụ nữ cả nước thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát định hướng của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định 101 đầu việc để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo hướng rõ đầu việc, đúng lộ trình và đảm bảo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”.

Sau thời gian triển khai Nghị quyết đã đạt được một số kết quả cụ thể, chất lượng. Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện luôn được các cấp Hội quan tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã có 225.550 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mọi mặt; trên 3.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tiếp cận các kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các nội dung về di cư trái phép.

Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch được triển khai với nhiều mô hình, cách làm phong phú, đã có 11.255 hộ gia đình được Hội giúp đạt 8 tiêu chí cuộc vận động, xây dựng được 629 vườn mẫu, 274 khu dân cư mẫu. Vận động ủng hộ được trên 6 tỷ đồng để chăm lo các gia đình phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động xây dựng sửa chữa và làm mới 173 nhà mái ấm tình thương.

Nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo cũng được các cấp Hội đẩy mạnh với việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng thực hiện ủy thác qua ngân hàng Chính sách- Xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số vốn 2,666 tỷ đồng cho 117.341 thành viên vay. Hoạt động tài chính vi mô của Hội LHPN Hà Tĩnh khẳng định tính chuyên nghiệp và ngày càng phát triển bền vững với dư nợ 112.379 triệu đồng cho trên 22.838 thành viên là hội viên phụ nữ nghèo và cận nghèo vay vốn, phát triển sản xuất. Thông qua hoạt động của các cấp hội đã giúp 1.689 hộ nghèo có địa chỉ thoát nghèo. Công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, chú trọng cấp cơ sở đồng thời tăng cường thu hút tập hợp hội viên, bám cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ n với trên 3.500 lượt cán bộ Hội chuyên trách các cấp trực tiếp tham gia sinh hoạt chi hội và bám sát cơ sở; trên 1.600 cuộc dự sinh hoạt chi hội định kỳ và sinh hoạt các mô hình, câu lạc bộ. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng, Hội tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với liên hiệp hội phụ nữ tỉnh Bolykhăm xây- Lào. Trong bối cảnh viện trợ quốc tế ngày càng thu hẹp Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực quốc tế về kỷ thuật và tài chính của tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam (IOM), Tổ Chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) để triển khai các hoạt động tại cơ sở...

Với việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm,các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ tỉnh ngày càng phát triển, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống thực chất, xây dựng quê hương.

Đào Thị Anh Nga