Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm
12:56' 1/6/2018

 

Số hiệu

Trích yếu nội dung

Thể lệ Cuộc thi ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm

Ngày ban hành

Hình thức văn bản

Thể lệ

Cơ quan ban hành

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Người ký

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết

Văn bản đính kèm

- Toàn văn Thể lệ cuộc thi: Download