Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Thông báo chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ biên tập và in ấn tài liệu
13:11' 4/7/2018

Bên mời thầu: TW Hội LHPN Việt Nam

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ biên tập và in ấn tài liệu các loại cho Hội LHPN Việt Nam.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2018

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và ngân sách khác năm 2018.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: từ ngày 6/7/2018 đến trước 14h00 ngày 13/7/2018 trong giờ hành chính.

Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng Hành chính, Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: 04.39712949 / 0982.483.184 (liên hệ đ/c Điềm).

Giá bán 01 bộ HSYC: 100.000 VNĐ.

Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) tiền mặt.

Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 13/07/2018.

Thời điểm mở thầu: 14h30 ngày 13/07/2018.