Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Phụ nữ Hưng Yên chung tay xây dựng cuộc sống an toàn
2:27' 24/9/2018
Mô hình “Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”

- Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn giao thông năm 2018
- Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn giao thông năm 2018

Hướng ứng tháng hành động về an toàn giao thông năm 2018, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 03 lớp truyền thông kiến thức pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 120 cặp mẹ con tham gia. Nội dung truyền thông về: thực trạng tham gia giao thông đường bộ của học sinh hiện nay; những quy định về giao thông liên quan tới trẻ em, trong đó có quy định về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em khi tham gia giao thông... Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 120 chiếc mũ bảo hiểm cho 120 cháu.

Cũng trong tháng hành động về an toàn giao thông, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ lên tiếng Uống có trách nhiệm thực hiện An toàn giao thông”, tổ chức ký cam kết thực hiện và tuyên truyền, vận động cộng đồng “Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”; tập huấn cho thành viên CLB, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền Uống có trách nhiệm. Các hoạt động đã thu hút gần 300 cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân đặc biệt là nam giới tham gia.

Ra mắt mô hình“Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”

Mô hình điểm “Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn” được xây dựng tại chi hội phụ nữ thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào với 50 thành viên tham gia. Ngay sau khi ra mắt mô hình, các thành viên đã ký cam kết và được tập huấn về quy trình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Ban GĐXH, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên