Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Lấy tinh thần “khát vọng dân tộc”, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam để bứt phá
18:32' 29/1/2019
UV BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen cho các đơn vị đảng xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam sáng 29/1/2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Lại Văn Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TW.

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên ôn lại truyền thống 89 năm vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam; khái quát chặng đường gần 70 năm trưởng thành và đóng góp quan trọng của Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Gần 70 năm phát triển và trưởng thành với 18 kỳ đại hội, từ một Chi bộ với 07 đảng viên trực thuộc Liên chi I, Đảng bộ Liên khu Việt Bắc, đến nay Đảng bộ cơ quan TW Hội đã có gần 300 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, đảng bộ cơ quan TW Hội đều có những chủ trương, quyết sách đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Hội LHPN Việt Nam. Chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng cao, đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan TW. Sự trưởng thành và những đóng góp lớn lao của Hội LHPN Việt Nam luôn ghi đậm dấu ấn của các thế hệ cán bộ, đảng viên cơ quan TW Hội.

 Ảnh minh họa

 Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên tặng Bằng khen chuyên đề cho các chi bộ


Báo cáo tổng kết Công tác Đảng 2018 của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nêu rõ: năm 2018, cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan đoàn kết, tích cực, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy đã phối hợp tốt với Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, điều hành cơ quan TW Hội theo hướng phân cấp, phân quyền, tăng cường tính kế hoạch.

Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chinh trị của TW Hội là: lựa chọn đúng, trúng chủ đề năm là “phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”; bước đầu triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan chuyên trách Hội các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW 6; đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục đối với phụ nữ; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Hội; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề thiết thân cho phụ nữ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nghề nghiệp cho phụ nữ đạt được nhiều kết quả ấn tượng; làm tốt công tác hậu phương - quân đội; duy trì, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TW ghi nhận, biểu dương kết quả của Đảng bộ cơ quan TW Hội đạt được trong năm 2018.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TW ghi nhận, biểu dương kết quả của Đảng bộ cơ quan TW Hội đạt được trong năm 2018


Xác định năm 2019 là năm quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời bắt đầu triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Lại Xuân lâm đề nghị Đảng bộ cơ quan TW Hội tập trung vào các nội dung: tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện vào thắng lợi các chỉ tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra; phối hợp làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình triển khai đề án kiện toàn, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII; triển khai, hoàn thiện các giải pháp về xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyêt TW 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi ích nhóm... ; quán triệt và thực hiện nghiêm quy định 08 về trách nhiệm nêu gương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát....


Ghi nhận kết quả đảng bộ, đảng viên cơ quan TW đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – UV BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Tinh thần bền bỉ, vượt khó, đoàn kết nỗ lực là cơ sở thành công của Đảng bộ cơ quan TW năm 2018. Có nhiều việc rất khó, nhưng bằng sự kiên trì, bằng tình cảm, trách nhiệm và nhiệt huyết, TW Hội LHPN Việt Nam đã vượt qua và thành công.Năm 2018, TW Hội đã tập trung xây dựng chiến lược phát triển hệ thống Hội, đi vào những đề tài nghiên cứu, những vấn đề lớn của Đảng, của dân tộc...

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – UV BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 


Định hướng hoạt động của Đảng bộ cơ quan thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhắc nhở về giá trị cốt lõi của tổ chức Hội, đồng thờiyêu cầu các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên cơ quan TW Hội phải lấy lợi ích, nhu cầu chính đáng của phụ nữ, làm tôn chỉ, kim chỉ nam để tổ chức các hoạt động, gắn bó với cơ sở; thực hiện tốt triệt sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phụ nữ; là cánh tay phải, cánh tay nối dài của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ đại diện quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo, hỗ trợ cho phụ nữ. Chủ tịch đề nghị Đảng bộ cơ quan TW Hội tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những vấn đề mới, khó, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia về các lĩnh vực xã hội; xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp;...


Bí thư Đảng Đoàn yêu cầu, cán bộ, đảng viên cơ quan TW Hội lấy tinh thần “khát vọng dân tộc”, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, của tổ chức Hội, của cơ quan TW Hội để bứt phá hướng tới 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; trau dồi bản lĩnh chính trị người cán bộ Hội trong tình hình mới.