Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2019
11:17' 1/3/2019

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2019. Chi tiết:

Mã ngành đào tạo: 8340101
Tên chương trình đạo tạo: Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
* Thông tin chi tiết xem tại: http://www.hvpnvn.edu.vn/bai-viet/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-thac-sy-qtkd-nam-2019-5348.htm