Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hỗ trợ phụ nữ Bạc Liêu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh
18:8' 12/3/2019
Hội nghị thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Công ty TNHH Giá tốt nhất về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022

Định hướng hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh là một nội dung quan trọng trong hoạt động Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Bạc Liêu, nhằm hướng đến tiếp sức mô hình kinh tế do phụ nữ thực hiện, hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế vươn lên làm chủ, phát huy lợi thế và tiềm năng phụ nữ trong sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.

Xây dựng và duy trì những mô hình tiêu biểu

Nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” bằng nhiều hình thức như: Khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển…

Cụ thể, các cấp Hội đã liên kết với Ngân hàng Liên Việt, Ngân hàng Đông Á, Quỹ tín dụng nhân dân và nguồn vốn GIZ do Hội quản lý, giải ngân cho 421 hộ hội viên vay để sản xuất - kinh doanh và mua bán nhỏ, với tổng số vốn trên 2,8 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ thành lập các mô hình liên kết, liên doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã và mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ làm chủ hộ. Đã phát động và có gần 4.200 phụ nữ đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho phụ nữ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội đặt ra mục tiêu “trao cần câu hơn xâu cá” giúp phụ nữ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đóng góp nhiều hơn cho xã hội bằng cách tạo vốn, tập huấn kỹ thuật sản xuất, kỹ năng khởi nghiệp.

Từ mục tiêu này, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2018 - 2025. Đề án đặc biệt quan tâm hỗ trợ đối với những phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp và các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Tích cực triển khai đề án khởi nghiệp

Trong giai đoạn 1 của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” (2018 - 2020), mục tiêu chính là các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ thành lập tối thiểu 24 mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ nhiệm, hoặc thành viên ban chủ nhiệm. Trong đó, có khoảng 3 hợp tác xã được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Với sự quyết tâm của các cấp Hội thì hiện nay 100% các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc đều đã triển khai hướng dẫn chung về xây dựng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nội dung các đơn vị đã đăng ký như: xây dựng quỹ khởi nghiệp cấp huyện, tập huấn, hỗ trợ vay vốn, vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Tiến hành rà soát nhu cầu việc làm đối với phụ nữ có ý tưởng kinh doanh. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các ban ngành, đoàn thể để hỗ trợ kỹ năng, kiến thức và các nguồn lực cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Vận động các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hội viên thực hiện dự án phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đặc biệt là Công ty TNHH Giá tốt nhất sẽ hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp không lãi suất với tổng số tiền 12 tỷ đồng. Ngoài ra, các chị em có nhu cầu kinh doanh, mua bán sẽ được công ty cung cấp nguồn hàng với giá ưu đãi.

Chị Tô Thị Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Với vai trò của mình, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đề án 938, 939 về khởi nghiệp; chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ…”.

(baobaclieu)