Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN TP Hà Nội: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở
9:44' 5/7/2019
Tập huấn báo cáo viên pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Hội LHPN TP Hà Nội vừa tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực điều hành mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực gia đình và Giải pháp nâng cao vai trò của Hội phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ.trẻ em; Tập huấn báo cáo viên pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 149/2018/NĐ-CP.

- Tập huấn nâng cao năng lực điều hành mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực gia đình và Giải pháp nâng cao vai trò của Hội phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự, Kiểm sát, Tư pháp, Lao động TBXH, Liên đoàn lao động; Hội LHPN 30 đơn vị quận, huyện, thị xã; đại diện Hội phụ nữ cơ sở của các huyện thuộc cụm thi đua số 1, 2,3.

Tại chương trình tập huấn và hội thảo,các đại biểu đã cùng đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ và trẻ em và những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em của các cấp Hội, những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất, thảo luận một số giải pháp, phương hướng trong thời gian tớinhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện của tổ chức Hội phụ nữ đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, trong đó có việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt độngphối hợp giải quyết các vụ việc xâm hại phụ nữ, em; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phối hợp giải quyết đơn thư, phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới.

- Tập huấn báo cáo viên pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2019 của Hội LHPN TP Hà Nội với chuyên đề Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 149/2018/NĐ-CP trong các cấp Hội Phụ nữ cho 150 báo cáo viên pháp luật, cán bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên cung cấp thông tin những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng, chú ýmột một số điểm mới của Luật như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập (Kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hàng năm); Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai; Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán; Xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng,…

Đồng thời, báo cáo viên cũng giới thiệu nội dung Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó, Nghị định quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (gọi chung là người sử dụng lao động); Cụ thể hóa các nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thể hiện sự bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện dân chủ, buộc các chủ thể phải tuân thủ 03 nguyên tắc cơ bản: Một là, thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; Hai là, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; Ba là, thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và là yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, đoàn kết; là động lực thúc đẩy người lao động sáng tạo, cống hiến hết mình và gắn bó với cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

BCSLP Hà Nội