Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN tỉnh Cao Bằng: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
9:3' 17/7/2019

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong đó, thông qua hoạt động phối hợp với Bưu điện tỉnh phát triển được 204 cộng tác viên Bưu điện là chi hội trưởng/tổ trưởng tổ phụ nữ cấp cơ sở để giới thiệu các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên được sử dụng các sản phẩm an toàn, tiết kiệm đồng thời tăng thêm thu nhập cho các cộng tác viên.

Phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi... được 4.670 cuộc/143.650 lượt người tham dự; quan tâm phối hợp thực hiện công tác an toàn giao thông, an toàn thực phẩm. Tiếp tục duy trì có hiệu quả 03 mô hình điểm cấp tỉnh “Phụ nữ với ATGT” và thành lập mới được 05 mô hình tại cơ sở với 236 thành viên tham gia; thành lập được 44 Mô hình  Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm với 347 thành viên tham gia.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hộitích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường dịp Ngày Thế giới và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa,Tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSMT, ngày Môi trường Thế giới năm 2019… với các hoạt động cụ thể như: Ra quân khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt được 168 buổi, thu hút 7.056 lượt hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia... Treo băng rôn tuyên truyền tại khu trung tâm huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn; trồng thêm 20 tuyến đường hoa, cây xanh tại các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn; duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về bảo vệ môi trường…

Hà Nhật Lệ