Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới
20:42' 13/8/2019
Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tổ chức tập huấn triển khai nhân rộng mô hình “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” cho đại diện hộ gia đình tham gia mô hình

Phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

- Hòa Bình triển khai nhân rộng mô hình “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”

Trong tháng 6,7/2019, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tập huấn triển khai nhân rộng mô hình “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” cho trên 250 đại biểu, đại diện 100 hộ gia đình tham gia mô hình tại 5 xã thuộc 5 huyện, thành phố (Xã Hào Lý, huyện Đà Bắc; Thanh Nông, huyện Lạc Thủy; Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi; Bắc Phong, huyện Cao Phong; Yên Mông, TP Hòa Bình).

Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu đã được tìm hiểu về Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tiêu chí “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu”, các tiêu chí xóm, hộ; đồng thời cùng thảo luận, thống nhất kế hoạch, định hướng các hoạt động, tiêu chí giải pháp thực hiện; Đồng thời được hướng dẫn các bước xây dựng mô hình, bảo vệ cảnh quan môi trường, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm theo hướng văn minh, hiện đại, trong đó quan tâm đến việc bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc…

Hoạt động triển khai nhân rộng mô hình “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” năm 2019 nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân, các hộ gia đình và cán bộ hội viên phụ nữ tại địa phương. Để hỗ trợ mô hình hoạt động có hiệu quả, trong thời gian tới các cấp Hội LHPN tỉnh Hòa Bình sẽ song hành, hướng dẫn Ban chủ nhiệm mô hình cách thức tổ chức hội họp, xây dựng kế hoạch, ký cam kết và tổ chức thực hiện tại hộ, xóm; kiểm tra, giám sát, đánh giá,…

- Quảng Trị: Sơ kết 01 năm thực hiện mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức ký kết, giao chỉ tiêu thi đua “Mỗi đơn vị cấp huyện, thị, thành phố xây dựng 1 mô hình điểm chi hội 5 không, 3 sạch”. Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố đã xây dựng mô hình“Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của phụ nữ và các cấp Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động cụ thể, thiết thực được triển khai như: Phối hợp truyền thông về luật bảo vệ môi trường, tuyên truyền về ma túy, luật phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền phân loại rác thải hộ gia đình; tập huấn về lợi ích mua thẻ bảo hiểm, hướng dẫn cụ thể nội dung 8 tiêu chí giúp hội viên, phụ nữ thay đổi hành vi, truyền thông uống có trách nhiệm thực hiện an toàn gia thông…

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã có những hoạt động hỗ trợ thiết thực như tặng 486 làn đi chợ và sọt rác cho HVPN trị giá hơn 17 triệu đồng, 7 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh trị giá hơn 10 triệu đồng, trao tặng sách vở, tiền con giống cho HVPN nghèo trị giá 1,5 triệu đồng, trồng các tuyến đường hoa dài hơn 200m, nhân rộng được thêm 3 chi hội điểm 5 không 3 sạch tại TP. Đông Hà và TX. Quảng Trị...

Kim Quế,Thanh Thúy