Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
20:46' 9/10/2019

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tập trung cao tổ chức học tập, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ; Lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch toàn khoá và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

Công tác giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao kiến thức cho phụ nữ được chú trọng, đẩy mạnh vận động hội viên tích cực rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng – trung hậu – đảm đang”; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con tốt, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chấn chỉnh kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh tại cơ sở. 

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp Hội triển khai thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng “Nông thôn mới, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% cơ sở Hội đều đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa vào cuộc sống mỗi gia đình, trong cộng đồng dân cư.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để khai thác các nguồn vốn tăng thêm nguồn lực cho Hội. Hiện nay các cấp Hội đang quản lý trên 1.356 tỷ đồng (tăng so với đầu nhiệm kỳ là 506 tỷ đồng) cho trên 59,480 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Tập trung chỉ đạo các hoạt động giúp phụ nữ giảm nghèo có địa chỉ; Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; phụ nữ làm kinh tế giỏi. Hoạt động tiết kiệm tại chi hội với 100% các chi hội duy trì có hiệu quả thu hút các thành viên tham gia với mức tiết kiệm thấp nhất 10.000đ/ tháng, các tổ nhóm tín dụng tiết kiệm và hoạt động tiết kiệm của NHCSXH, đạt được trên 196 tỷ đồng với 4.139 nhóm tiết kiệm -tín dụng các loại, giúp cho 16.692 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh”. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp như: tổ chức tập huấn “Khởi sự doanh nghiệp;“Thúc đẩy kinh doanh trên Facebook, o­nline” cho các chi em có ý tưởng khởi nghiệp và đam mê kinh doanh... Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã, giai đoạn 2017 – 2021.Tiếp tục thành lập mới và duy trì và phát triển các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất kinh doanh mô hình sản xuất, chăn nuôi sạch... Kết quả, đến nay các cấp Hội đã phối hợp, hỗ trợ thành lập được04 Hợp tác xã và 19 tổ hợp tác liên kết sản xuất.

Thực hiện khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ ”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức khảo sát thực trạng tổ chức cơ sở Hội nhằm đánh giá đúng thực trạng để có biện pháp chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội sát với tình hình thực tế của từng địa phương và tỉnh; tập trung đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, đến nay, tổng số hội viên đạt182.458, tăng 7.519 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Qua nửa nhiệm kì thực hiện nghị quyết đến nay, các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội đều đạt kết quả, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch cao như: chỉ tiêu tỷ lệ Cán bộ, hội viên được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước,tỷ lệ thu hút hội viên, trình độ cán bộ Hội đạt chuẩn... Tổ chức Hội ngày càng thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Trần Thúy Anh