Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Gia đình là gì?
15:12' 21/8/2006

Gia đình là một nhóm xã hội được gắn bó với nhau bởi quan hệ hôn nhân và huyết thống.

Các thành viên trong gia đình có quan hệ tình cảm mật thiết với nhau bởi trách nhiệm và quyền lợi, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

 

Quy mô của gia đình


Hiện nay ở Việt Nam còn tồn tại hai kiểu gia đình:

 

- Gia đình truyền thống: gồm có 3 thế hệ trở lên (ông bà, bố mẹ, con cái)

- Gia đình hạt nhân: gồm có 2 thế hệ (bố mẹ, con cái)

 

Điều kiện kinh tế xã hội càng phát triển đòi hỏi quy mô gia đình càng gọn nhẹ, do đó kiểu gia đình hạt nhân là phổ biến hiện nay.

 

Gia đình có những chức năng gì?


Gia đình có 5 chức năng sau:


Chức năng sinh sản:
Cung cấp cho xã hội các thế hệ con người để duy trì nòi giống làm cho xã hội tồn tại, phát triển.


Chức năng kinh tế:
Gia đình là đơn vị kinh tế tạo ra sản phẩm để đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần cho gia đình và cho xã hội.Kinh tế gia đình phát triển có tác dụng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.


Chức năng giáo dục:
Giáo dục gia đình có tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách con người. Giáo dục gia đình là cơ sở đầu tiên để con người phát triển một cách toàn diện, trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và cho xã hội.


Chức năng tâm lý, tình cảm:
Gia đình là tổ ấm của mỗi con người, là sợi dây tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình thông qua các mối quan hệ: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Gia đình là nơi an ủi, động viên tốt nhất về mặt tinh thần.


Chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ:
Gia đình là nơi chăm lo, bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo nhu cầu ăn uống, dinh dưỡng hang ngày cho mọi thành viên. Gia đình còn là nơi hướng dẫn mọi người biết cách tự chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh, tạo cho con người niềm vui, tinh thần thoải mái, tăng cường sức khoẻ.

 

Gia đình Việt Nam hiện nay cần có những chuẩn mực gì?

 

Chuẩn mực của gia đình Việt Nam hiện nay gồm 4 yếu tố sau:


No ấm:
Biểu hiện sự phát triển kinh tế của gia đình nhằm đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của các thành viên.


Bình đẳng:
Biểu hiện các thành viên trong gia đình tôn trọng lẫn nhau và được hưởng mọi quyền lợi về học tập, lao động, nghỉ ngơi, giải trí, chăm sóc sức khoẻ. Đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em gái, người cao tuổi.


Tiến bộ:
Biểu hiện các thành viên trong gia đình luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để có kiến thức, trình độ, năng lực; có đạo đức, lối sống lành mạnh phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và xu thế phát triển của thời đại.


Hạnh phúc:
Biểu hiện các thành viên trong gia đình gắn bó, thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường trong sạch, ngăn chặn tệ nạn xã hội./.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)