Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

23/05/2012

ĐỀ CƯƠNG
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH
CỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG
(11/6/1912 – 11/6/2012)

I. Sơ lược tiểu sử và những cống hiến quan trọng của đồng chí Phạm Hùng

1. Đồng chí Phạm Hùng thuộc lớp cán bộ tiền bối của Đảng, kiên trung, bất khuất trước kẻ thù.

Tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1912, tại làng Long Hồ, tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Đồng chí tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh. Năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1931, được phân công là Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho. Tháng 6/ 1931, bị thực dân Pháp bắt. Tháng 9/1932 bị kết án tử hình… Trước cuộc đấu tranh mãnh liệt của nhân dân ta và nhân dân Pháp, Chính phủ Pháp đã giảm án xuống khổ sai chung thân và đưa đồng chí ra Côn Đảo giam giữ.

Những ngày tháng đấu tranh gian khổ với kẻ địch ở trong tù, dù kẻ địch đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc, mọi cực hình để tra tấn nhưng đồng chí vẫn một lòng trung kiên, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra, với tư cách là Bí thư Đảo ủy, đồng chí đã lãnh đạo tù nhân đứng lên giải phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất (1945).

2. Đồng chí Phạm Hùng – nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đã cùng xứ ủy Nam Bộ, Trung ương cục miền Nam vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của Nam Bộ, đề ra nhiều chủ trương quan trọng: Tổ chức tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện dân chủ ở nông thôn (tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp và địa chủ Việt gian phản động, tạm cấp cho dân nghèo), chỉ đạo phong trào đấu tranh ở đô thị, giải quyết thành công vấn đề tôn giáo, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất… Nhờ vậy, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ không ngừng được đẩy mạnh, mở rộng vùng giải phóng, góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ năm 1956 – 1986, đồng chí được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước như làm Trưởng phái đoàn đại diện Bộ tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban kiểm soát quốc tế tại Sài Gòn; Bộ trưởng Phủ Thủ tướng; Trưởng ban Thống nhất của Trung ương; được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (từ năm 1976, kiêm thêm bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)...

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã tham gia tổ chức biên soạn, hoàn thiện dự thảo Đề án về hòa bình thống nhất nước nhà và cách mạng miền Nam làm cơ sở cho Hội nghị Trung ương lần thứ XV của BCH TW Đảng (khóa II), xây dựng nghị quyết TW XV- nghị quyết tạo bước ngoặt cho cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công.

Trên cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ. Là một trong những người lãnh đạo cao nhất của cách mạng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã tỏ rõ tinh thần dũng cảm, kiên cường, bất khuất. Vượt qua gian khổ và ác liệt của đạn bom, góp phần mình vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ: Đưa non sông Việt Nam thu về một mối.

Trong điều kiện khó khăn, phức tạp của đất nước sau giải phóng, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, quyết đoán và sáng suốt. Trên mọi cương vị công tác, đặc biệt trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Hùng đã chú trọng xây dựng đạo đức người Công an cách mạng, phát động trong toàn lực lượng Công an phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy; góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trưởng thành lớn mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, làm thất bại hoàn toàn các âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch và phản cách mạng thời hậu chiến, giữ gìn sự bình yên cho đất nước.

Trong những năm đầu đổi mới, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, khủng hoảng, lạm phát nghiêm trọng, các thế lực thù địch thực hiện cấm vận, bao vây, phá hoại nhiều mặt, hòng làm đất nước ta kiệt quệ về kinh tế. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam…đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm, khẳng định tài năng và tinh thần trách nhiệm của đồng chí với những quyết sách của Đảng và Nhà nước, đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo đói, phát triển đi lên.

3. Đồng chí Phạm Hùng – Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Truyền thống yêu nước, cách mạng, những phẩm chất quý báu của quê hương Vĩnh Long đã góp phần hun đúc một nhân cách lớn: người cộng sản mẫu mực Phạm Hùng, người con kiên trung của Nam Bộ Thành Đồng – danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng. Đồng thời, chính tấm gương đạo đức sáng ngời, sự nghiệp cách mạng cao cả của đồng chí đã góp phần bồi đắp, tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Vĩnh Long.

Trong suốt quá trình cách mạng, đồng chí đã tỏ rõ tinh thần kiên trung cách mạng, suốt đời hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Không quản gian nan, nguy hiểm, dù ở cương vị nào, dù ở thời gian cách mạng nào, đồng chí cũng luôn sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên định, sáng tạo, nghị lực phi thường, đồng chí đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Trong sinh hoạt, Anh Hai – Phạm Hùng luôn thể hiện phong cách bình dị, gần gũi, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí, dân chủ, rộng lượng với mọi người, nghiêm khắc với bản thân. Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, đồng chí thể hiện sự thanh cao, tiết kiệm, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian. Không chỉ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bản thân, đồng chí luôn quan tâm giành nhiều tâm lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng các thế hệ cách mạng có năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng.

Yêu thương con người là phẩm chất bao trùm ở đồng chí Phạm Hùng. Đối với đồng chí, đồng đội, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn chân thành, thẳng thắn, trọng lẽ phải, quý trọng, hòa hợp với mọi người. Đồng chí là một nhà lãnh đạo có tài, có đức, có lối sống tình nghĩa, cởi mở, rộng lượng, bao dung, vị tha…Đồng chí lo, buồn, vui cho đất nước nhưng không quên trách nhiệm với gia đình riêng, là người con hiếu nghĩa với cha mẹ, quê hương, người chồng thủy chung, người cha mẫu mực, hết lòng thương yêu con cháu.

Với 58 năm tuổi Đảng, 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, đồng chí đã nêu một tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất, suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước ta đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương cao quý khác.

Đồng chí Phạm Hùng đột ngột từ trần ngày 10 tháng 3 năm 1988 trên đường đi công tác tại các tỉnh Nam Bộ.

II. Học tập tấm gương của đồng chí Phạm Hùng, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện NQ Hội nghị TW 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh”. Tổ chức kỷ niệm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng là một hình thức sinh hoạt chính trị nhằm tôn vinh khẳng định những cống hiến của đồng chí với Đảng, nhân dân ta, hành động thiết thực để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên phụ nữ về:

Thứ nhất, ý chí kiên cường, dũng cảm, lạc quan, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, vững tin vào thắng lợi của cách mạng.

Thứ hai, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; làm việc có kế hoạch, có kỷ luật, có trách nhiệm với tinh thần: “Chúng ta còn sống thì còn lao động và chiến đấu”.

Thứ ba, yêu thương con người: đối với đồng chí sống có nghĩa tình, bao dung, vị tha; đối với bản thân mình thì nghiêm khắc tự phê bình, sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác góp ý; sống giản dị, chân tình; hiếu nghĩa với cha mẹ, quê hương, đất nước; thủy chung, mẫu mực, hết lòng chăm lo, yêu thương vợ, con và những người thân trong gia đình.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912- 11/6/2012)

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

4. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video