Đồng Tháp: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội năm 2009

25/11/2009
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Hội LHPNVN lần thứ 4, các nghị quyết của BCHPN Đồng Tháp, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Đồng Tháp luôn xác định nhiệm vụ 5 “Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh” là nhiệm vụ then chốt trong hoạt động Hội và góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào phụ nữ các cấp trong tỉnh, do đó đã tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa trong năm 2009.

Khảo sát thực trạng hội viên và công tác quản lý của Hội

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội và Ban Dân vận tỉnh uỷ, trong năm Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 33/KH-PN ngày 08 tháng 6 năm 2009 về khảo sát thực trạng hội viên và công tác quản lý. Qua khảo sát đã nắm được số liệu viên phụ nữ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ nghèo, phụ nữ bị mất việc làm, nhu cầu học nghề, hội viên trong độ tuổi có con từ 0-16 tuổi ...Từ kết quả khảo sát, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình mới phù hợp với nhu cầu, sở thích, lứa tuổi để tập hợp phụ nữ, đặc biệt chú trọng đến đối tượng phụ nữ đặc thù như nữ tiểu thương, trí thức, nữ tu sĩ …

Ngoài các mô hình câu lạc bộ (CLB) đã có, các cấp Hội tập trung xây dựng mới các loại hình CLB như: CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB tìm hiểu pháp luật, CLB phòng chống buôn bán phụ nữ-trẻ em, CLB phụ nữ cao niên, CLB PN đơn thân, CLB xây nhà kiên cố, CLB vượt khó giảm nghèo, CLB phụ nữ làm kinh tế giỏi, CLB tư vấn việc làm, CLB tiền hôn nhân, CLB tuổi trẻ sống đẹp v.v…; xây dựng các tổ 4 giảm 4 không, 3 xây 3 chống, tổ phụ nữ từ thiện, tổ phụ nữ tôn giáo, tổ chuyên theo ngành nghề … nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Kết quả năm 2009, các cấp Hội đã xây dựng mới 302 CLB với 8.214 thành viên, nâng số hiện có lên 1.479 câu lạc bộ các loại với 51.209 thành viên và 5.124 tổ các loại với 125.842 thành viên tham gia sinh hoạt. Qua đó, năm 2009, số hội viên được tăng thêm 14.495 người, nâng tổng số hội viên hiện nay là 264.266 (tăng 1,85% so với năm 2008). Tỷ lệ hộ gia đình có hội viên phụ nữ đạt 75,69%.100% cơ sở Hội đã xây dựng được lực lượng HV nòng cốt.

Công tác chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp:

Thực hiện kế hoạch số 17-KH/TU ngày 14/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đào tạo cán bộ MTTQ và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 97 chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên thường vụ Hội LHPN cơ sở. Đồng thời, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố cũng đã phối hợp với các ngành liên quan và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 25 lớp tập huấn tại huyện với 1.228 học viên, 77 lớp tại cơ sở với 2.601 học viên là uỷ viên Ban Chấp hành, cán bộ chi, tổ nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở .

Nổi bật trong năm 2009, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua lãnh đạo khối, phối hợp với Trường Chính trịxây dựng đề án “Đào tạo đội ngũ cán bộ nữ trẻ” để tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học cho nữ thanh niên là đối tượng thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, hiện có 147 hồ sơ đăng ký. Tại cơ quan tỉnh Hội: Hiện có 04 đồng chí đang học Cao học về quản lý hành chính, quản lý giáo dục, lý luận chính trị; các cán bộ còn lại đạt chuẩn quy định.

Trong năm, Đảng Đoàn Hội LHPN tỉnh đãlãnh đạo Ban Thường vụ tập trung giúp 2 đơn vị mới là thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự củng cố, bổ sung nhân sự BCH PN mới. Tổ chức đoàn đến làm việc với 08 đơn vị có nhân sự chức danh chủ chốt thay đổi: thành phố cao Lãnh, thị xã Sa đéc, huyện Châu Thành, Lai Vung, Thanh Bình, Tam Nông, thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự; kịp thời kiện toàn tổ chức và bầu bổ sung, thay thế 08 Chủ tịch và 07 Phó Chủ tịch phụ nữ, 5 UVTV và 18 UVBCH...; giới thiệu 843 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng (tăng 50 đối tượng so với năm 2008) và đã kết nạp 418 chị (tăng 76 chị so với năm 2008), tỷ lệ kết nạp so với số được giới thiệu tăng 6,51% so với năm 2008.

Từ năm 2008 đến hết quý 1/2009, 12/12 huyện, thị, thành tổ chức thành công hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi. Tỉnh Hội tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp tỉnh năm 2009. Qua hội thi Ban tổ chức chọn 2 Chủ tịch Hội cơ sở xuất sắc dự giao lưu “Chủ tịchPhụ nữ cơ sở giỏi” toàn quốc diễn ra vào tháng 10/2009.

Công tác kiểm travà giải quyết đơn thư

Năm 2009, công tác kiểm tra của các cấp Hội đã đi vào nề nếp, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Quy định của Hội, tăng cường trách nhiệm quản lý tài chính của Hội. Tỉnh Hội, 100% Hội Phụ nữ cấp huyện, 90% Phụ nữ cơ sở đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra nhiệm kỳ, kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần và kiếm tra đột xuất phù hợp với tình hình địa phương. Tổ chức tập huấn công tác kiểm tra cho cán bộ Hội làm công tác kiểm tra (trong chương trình công tác bồi dưỡng công tác Hội). 100% các cấp Hội tiến hành kiểm tra theo đúng kế hoạch.

Trong năm tỉnh và các huyện thị, thành Hội tiếp nhận 7 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền của Hội (về việc hội viên tham gia sinh hoạt Hội, đóng hội phí đầy đủ nhưng không cấp thẻ hội viên, quản lý tài chính Hội, cán bộ Hội vi phạm đạo đức…). Hội đã tập trung xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo thời gian theo quy định, không có đơn khiếu nại vượt cấp.

Với kết quả đạt được và qua kiểm tra, cuối 2009, các cấp Hội đã bình xét phân loại cơ sở Hội. Những con số: 4/12 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn xuất sắc; 8/12 đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh. 67/144 (46,53%) đơn vị Hội cấp xã đạt danh hiệu xuất sắc; v67 (46,53%) vững mạnh; 10 trung bình (6,94%). Cấp chi Hội: xuất sắc: 380/675 (56,30%); vững mạnh: 254 (37,63%), trung bình: 41 (6,07%). Cấp tổ: xuất sắc: 2.892/6.567 (44,04%); vững mạnh:2.894 (44,07%), trung bình:772 (11,75%), yếu: 9 (0,14%) đã nói lên những kết quả tích cực trong xây dựng tổ chức Hội và thực hiện Nghị quyết ĐHPN, HN BCH các cấp của Hội LHPN Đồng Tháp năm 2009.

Thùy Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video