06/06/2006
 

Đại biểu Lư Thị Ngọc Ánh - tỉnh Cần Thơ: Xây dựng, thực hiện Luật Bình đẳng giới là thực hiện Di chúc thiêng kliêng của Chủ tịch Hồ ChíMinh

 

Có thể xem xây dựng Luật bình đẳng giới và đưa vào cuộc sống như một cuộc cách mạng về tư tưởng trong thời đại ngày nay - một cuộc cách mạng vừa to và vừa khó. Đây là ý kiến của Bác Hồ khi bàn về vấn đề bình đẳng nam nữ. To vì nó diễn ra ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực trong cuộc sống, trong đời sống xã hội, trong mọi tổ chức, mọi cá nhân và mọi gia đình. Còn khó là vì mục đích của cuộc cách mạng này nhằm xoá bỏ tư tưởng, quan điểm phong kiến vốn đã tồn tại hàng ngàn năm, đã ãn sâu vào tiềm thức, vào máu, vào thịt của mọi người. Vì vậy, muốn xoá bỏ không phải là chuyện dễ dàng, đòi hỏi mỗi người phải kiên trì, nhẫn nại, tỉnh táo và khéo léo, tìm ra giải pháp tốt nhất, thuyết phục nhất để có được sự đồng tình cao của tất cả mọi người. Nam giới phải là nòng cốt, phải là người bạn đồng hành cùng lui, cùng tiến trong cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ thì cuộc cách mạng đó mới sớm thành công.

 

Trả lời câu hỏi đặt ra tại nhiều cuộc hội thảo: Có phải ý của những người soạn thảo vãn bản này nhằm bảo vệ cho chính mình hay không? Theo tôi, nên xem việc xây dựng Luật Bình đẳng giới là một việc làm nhằm kế tục sự nghiệp cách mạng của những người đi trước, là việc thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu về sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Thực hiện bình đẳng giới không phải là vấn đề mới đặt ra mà đã được đặt ra từ khi Đảng và Nhà nước mới ra đời. Trước đây, khi đề ra vấn đề này Bác Hồ hoặc các cô, các chú đi trước có nghĩ rằng mình làm vấn đề này là để cho mình hưởng hay không? Ngay cả ngày hôm nay, khi chúng ta ngồi đây bàn bạc và góp ý cho Luật Bình đẳng giới và khi luật đã đi vào cuộc sống thì liệu chúng ta có còn ở vị trí này không hay chúng ta đã về hưu, thậm chí có thể có một số người đã về với tổ tiên rồi.

 

Chúng tôi nghĩ rằng xây dựng Luật Bình đẳng giới là việc cần phải làm. Làm như thế nào để tạo cơ hội cho con cháu chúng ta, những người sau này có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò của mình, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như xây dựng gia đình càng ngày càng tốt hơn. Chúng ta đã từng bị quan điểm xã hội phong kiến ràng buộc hàng ngàn năm nay, nhờ những lớp người đi trước cởi bỏ dần những xiềng xích đó chúng ta mới có được ngày hôm nay, chúng ta mới được tự do chọn nghề nghiệp, được tự do trong hôn nhân, được tự do học hành v.v... Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tiếp tục cởi bỏ sợi dây cuối cùng, làm sao con cháu chúng ta sau này thật sự tự do và hạnh phúc.


TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video