Bà Trần Thị Định tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026

12/10/2021
Chiều ngày 11/10, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Trần Thị Định tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: K.N

Trong sáng 11/10, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tín nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 39 đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ theo quy định.

Tại Hội nghị lần thứ nhất vào chiều 11/10, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Thị Định, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Minh Hà và bà Lê Thị Thúy Nhài được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: K.N

Cũng trong chiều 11/10, tại Đại hội, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến bổ sung sửa đổi Điều lệ và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu:

1. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng và rèn luyện sức khỏe.

2. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp 3 - 5 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 70 nữ chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 3-5 HTX có phụ nữ tham gia quản lý. Phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 2.000 lao động nữ, trong đó 85% trở lên có việc làm, gắn với các mô hình tạo việc làm sau đào tạo.

3. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

4. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 5 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch bền vững"; thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Đến cuối nhiệm kỳ tăng ít nhất 5.500 hội viên; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù (nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ tiểu thương, tôn giáo...).

6. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản trong công tác Hội; 100% cán bộ Hội cơ sở, chi hội trưởng được bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng công tác Hội.

7. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản có liên quan đến phụ nữ, trẻ em gia đình, bình đẳng giới và an sinh xã hội.

- Hàng năm, Hội LHPN cấp huyện, cấp xã tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

8. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đề xuất và được tiếp thu ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

9. Duy trì hiệu quả Quỹ học bổng Hoàng Ngân, phát thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc là con cán bộ nữ, cán bộ Hội và hội viên tiêu biểu. Mức ủng hộ ít nhất 2.000 đồng/hội viên/năm.

Hội LHPN tỉnh Nam Định sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

* 3 khâu đột phá:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

2. Đồng hành xây dựng chi hội phụ nữ vững mạnh.

3. Phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

* 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video