Bảo hiểm vi mô nâng cao cơ hội được bảo vệ trước rủi ro cho phụ nữ

27/06/2021
Thực hiện kế hoạch hoạt động bảo hiểm vi mô năm 2021, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế về đề xuất quy định phù hợp trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) liên quan đến tổ chức bảo hiểm vi mô tại Việt Nam.
Các đại biểu tại hội thảo được nghe những chia sẻ về khung pháp lý của quốc tế trong hoạt động bảo hiểm vi mô từ ông Jimmy Loro - Chuyên gia cao cấp dự án thúc đẩy khung chính sách về bảo hiểm dành cho người nghèo khu vực Châu Á

Chiều 25/6, tại Hội nghị tham vấn ý kiến, các ý kiến tham luận đã chia sẻ quy định pháp luật về hoạt động bảo hiểm vi mô của một số quốc gia trên thế giới như: loại hình tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô, sản phẩm bảo hiểm và kết quả triển khai; thực tiễn triển khai bảo hiểm vi mô của Hội LHPN Việt Nam và một số vấn đề đặt ra đối với dự kiến quy định về bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đồng chủ trì hội thảo

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, bảo hiểm vi mô của Hội LHPN Việt Nam đã được triển khai trong thực tế từ những năm 1996 cùng với tín dụng vi mô nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hướng đến sự phát triển, bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Hội, cuộc sống luôn xuất hiện những rủi ro không lường trước và phụ nữ luôn là người chịu ảnh hưởng đầu tiên cũng là đối tượng được bảo vệ sau cùng, vì vậy, bảo hiểm vi mô ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế xã hội, là một công cụ quản lý rủi ro, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ nghèo.

Do đó, từ năm 2014, Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm vi mô cho hội viên, phụ nữ nghèo, thu nhập thấp là khách hàng của tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM). “Sau 6 năm triển khai, Quỹ Bảo hiểm vi mô của Hội đã triển khai thí điểm, kết quả bước đầu được các hội viên phụ nữ đón nhận, hưởng ứng tại 12 tỉnh/thành, trung bình hàng năm đã có trên 100 nghìn phụ nữ nghèo được bảo hiểm vốn vay” - Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo thông tin.

Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực Châu Á, bảo hiểm vi mô tại Việt Nam chưa thực sự phát triển và vẫn còn khoảng trống về chính sách, luật pháp.                       

Từ kết quả thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội, Bộ Tài chính đã thiết kế một chương Bảo hiểm vi mô trong dự thảo của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) dự kiến trình Quốc Hội trong năm nay. Chính vì vậy, thông qua Hội thảo tham vấn này, Hội LHPN Việt Nam mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu của các chuyên gia trong nước và quốc tế đóng góp về giải pháp, cách thức để Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả bảo hiểm vi mô cho phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận và sử dụng dịch vụ bảo hiểm vi mô thuận tiện, phù hợp nhu cầu, chi phí hợp lý.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo mong muốn, nội dung bảo hiểm vi mô được đưa vào trong Luật. Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định phù hợp để các tổ chức chính trị-xã hội trong đó có Hội LHPN Việt Nam được triển khai hoạt động bảo hiểm vi mô cho đoàn viên, hội viên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các quy định bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện thu hút cá nhân, tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho người nghèo; quy định về loại hình tổ chức, các điều kiện cấp phép để tổ chức bảo hiểm vi mô có thể đăng ký thành lập được; các loại hình bảo hiểm vi mô giúp người nghèo có nhiều lựa chọn hơn; định hướng về việc thành lập doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm vi mô phù hợp với xu thế của đất nước và đáp ứng nhu cầu hội viên, phụ nữ.

Các ý kiến chia sẻ tại hội thảo được Hội LHPN Việt Nam tiếp thu đầy đủ để nghiên cứu nhằm đề xuất quy định phù hợp trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) liên quan đến tổ chức bảo hiểm vi mô tại Việt Nam.

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video