Bến Tre: Trên 8.000 điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ xuất hiện từ các phong trào, thi đua yêu nước

15/06/2020
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2015-2020) của Hội LHPN tỉnh Bến Tre có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Ban dân vận, Hội LHPN các huyện, thành phố và 100 gương điển hình tiên tiến đại diện cho 8184 điển hình tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua của tỉnh.
Giao lưu các điển hình tiên tiến tại hội nghị

Trong 5 năm qua, các Hội cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức các phong trào thi đua vừa đa dạng, phong phú, vừa thiết thực dễ đi vào cuộc sống và có nhiều tác động tích cực động viên, cổ vũ các tầng lớp phụ nữ hăng hái tham gia. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình mới, những tấm gương tiêu biểu trong công tác Hội và trên các lĩnh vực.

Các mô hình hiệu quả tiết kiệm theo Bác được gần 14 tỷ đồng; vận động trên 80,3 tỷ đồng xây dựng 71 nhà tình nghĩa, 1.016 mái ấm tình thương, tặng trên 131.000 phần quà, 45.000 suất học bổng, đồ dùng học tập... cho phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn; Vận động nguồn lực tổng trị giá  gần 2,6 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid -19, trên 2,8 tỷ cho công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn. Hội LHPN các cấp hỗ trợ 35 mô hình khởi nghiệp, 9 mô hình khởi sự kinh doanh, 951 phụ nữ khởi nghiệp và 234 phụ nữ khởi sự kinh doanh thành công. Qua tổng kết phong trào thi đua, bình xét điển hình tiên tiến giai đoạn (2015-2020), toàn tỉnh có 8.184 gương điển hình tiên tiến các cấp (1.524 tập thể, 6.660 cá nhân), trong đó 107 tập thể, 35 cá nhân được Trung ương Hội LHPN tặng bằng khen; 56 tập thể, 197 cá nhân cán bộ Hội được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các gương phụ nữ điển hình

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, Hội LHPN tỉnh Bến Tre xác định tiếp tục quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam và của Tỉnh ủy về lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ tư và đợt thi đua đặc biệt  kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt nam (20/10/1930-20/10/2020) với chủ đề “ 90 hành động thiết thực vì Phụ nữ và trẻ em”,

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích của các cấp Hội đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; Đồng thời đề nghị các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất, công tác thi đua phải gắn với công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi người, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Bến Tre, tiếp tục hăng hái thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới”“ Đồng khởi khởi nghiệp” bằng khả năng và điều kiện cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân.

Trần Thị Sẵn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video