Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển công chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam

12/06/2020
Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông báo một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:
Chi tiết nội dung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, công chức đủ điều kiện tham gia sát hạch; Thời gian, địa điểm thi; Danh mục tài liệu tham khảo...

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video